Nyheter

Vi söker fastighetschef

HÄNT 2017

UTHYRNING TREKANTEN börjar i december

Nya hyror from januari 2018

Nya hyror 2018

SIMBO APP KLAR ATT LADDA NER

Första spadtag för Trekanten 28 augusti

Bygglov för Trekanten

Konstverk på Joneberg

Nu har det nya konstverket skapat av Anders Kapell kommit på plats på torget i kvarteret Joneberg. Konstverket en del i färdigställandet av den offentliga miljön mellan Jonebergshallen och de nya bostadshusen Merhem och Höjden samt äldreboendet Joneberg Plaza.

En ny stadsdel växer fram

Arbetet med att utveckla Skansen till en ny central och attraktiv stadsdel nära havet har tagit fart. Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen beslutat om planbesked för Garvaren 13 som omfattar en stor del av Skansens i sydost.

Simrishamns Bostäder AB har redan köpt entreprenaden för två punkthus på Skansen nära stationen av Skanska.

64 nya bostäder i centrala Simrishamn

Nu är det klart vilket byggbolag som får i uppdrag att projektera och bygga de kommande flerbostadshusen i Trekanten, vid Skansen i centrala Simrishamn.

Det blir byggbolaget Skanska som får i uppdrag att genomföra bygget.

Bokslut 2016

Bokslut för 2016 är nu klart för Simrishamnsbostäder. Resultatet beräknas till

8,7 Mkr (4,2 Mkr) vilket är en bit över Simrishamn kommunens = ägarens avkastningskrav på bolaget. Resultatet ger nödvändigt eget kapital att satsa i planerade nya bostadsprojekt.

På gång 2017

Kundenkät 2016: Förbättrat hyresgästbetyg

Nya hyror 2017

Trekanten godkänt

Tillsammans med Simrishamns kommun har Simrishamns Bostäder AB arbetat med en ny detaljplan för nordvästra delen av Skansen den s.k. ”Trekanten”. De första bostäderna kan börja byggas redan våren 2017.

Ny hyressättning - Så här arbetar vi

Hyresgästföreningen och Simrishamnsbostäder har enat sig om att se över hyressättningen för Simrishamnsbostäders samtliga bostäder. Parter vill tillsammans åstadkomma en konsekvent och sakligt grundad ...

Projekt Joneberg


Nyhetsarkiv för simrishamnsbostäder