Kontakta oss

Kultur- och fritidsförvaltningens administration

Här kan du komma i kontakt med alla tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn. Vill du maila till tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen skickar du till: fornamn.efternam(at)simrishamn.se

Besök oss på webben om du vill du boka lokal

Via nätbaserade Interbook kan du direkt kontrollera bokningsstatus på olika lokaler. Gå direkt till Interbook här.

I Interbook är det möjligt för registrerade föreningar i Simrishamns kommun att själva boka lediga strötider. Inloggning fås genom att föreningen skickar e-post till kulturfritid (at) simrishamn.se. Privatpersoner kan söka söka lediga tider och göra en bokningsförfrågan.


Besöksadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Björkegrenska gården, Storgatan 22
272 80 SIMRISHAMN
Telefon: 0414-81 93 01, 81 93 03.
E-mail: kulturfritid(at)simrishamn.se

Hitta hit? Här finns vi.


Kultur- och fritidschef

Peter Bernhorn, peter.bernhorn(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 09.
Förvaltningschef, ansvarar för förvaltningsövergripande frågor.

Kultursamordnare

Elisabeth Wikenhed, elisabeth.wikenhed(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 14.
Ansvarig för allmänkultur och webbredaktör/kommunikatör för kultur- och fritidsförvaltningen. Handlägger kultur- och arrangörsbidrag och Simrishamns kommuns konstsamling. Håller i utställningsverksamhet på Simrishamns bibliotek. Företagslots inriktad på kreativa och kulturella företagare.

Fritidskonsulent

Ulrika Wedberg, ulrika.wedberg(at)simrishamn.se
telefon: 0414-81 93 15.
Ansvarig för fritidsverksamhet och föreningsbidrag samt integrationsbidrag.

Nämndsekreterare

Sara Anheden, sara.anheden(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 01.
Kultur- och fritidsnämndens kallelser och protokoll, lokalbokningar.

Kultur- och fritidsassistent

Matilda Åberg, matilda.aberg(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 03.
Lokalbokningar, ekonomisk administration, kultur- och fritidsnämndens diarium.

Ekonom

Elise Andersson, elise.andersson(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 91 09.
Kultur- och fritidsförvaltningens ekonom.

Vaktmästare

Allan Göransson, allan.goransson(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 17.
Vaktmästare på kultur- och fritidsförvaltningen.


Vill du komma i kontakt med de andra enheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen?

Telefonnummer och e-mailaderesser till tjänstemännen inom de andra enheterna på kultur- och fritidsförvaltningen hittar du här:

Bénka-dí/Ungdomens hus i Simrishamn (Kulturhuset Valfisken, Järnvägsgatan 2, Simrishamn)

Simrishamns bibliotek (Kulturhuset Valfisken, Järnvägsgatan 2, Simrishamn)

Österlens museum (Storgatan 24, Simrishamn)


Post och e-post är allmän handling

Frågor, tips, idéer och synpunkter som kommer till kommunen via post och e-post är allmänna handlingar. Det innebär att det som står i e-posten är offentligt och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet om det inte finns något som kan göra att brevet faller under sekretesslagstiftning.