Marint centrum

Välkommen till Marint centrum i Simrishamn!

Simrishamns kommun arbetar sedan många år aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum, vars roll är att fungera som samlingspunkt för arbetet.

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett och samma tak. Här utbyts och skapas kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön.

Under 2015 fokuserar Marint centrum på tre områden: hållbart fiske, marint avfall och marin pedagogik. På fiskefronten har kommunen under året antagit en policy för bevarande och utveckling av fiskerinäringen i Simrishamn, som vi arbetar efter bland annat för utveckla den skånska marknaden för närfångad fisk. Inom marint avfall arbetar vi bl. a. med spökgarnsproblematiken i Östersjön, marint mikroskräp samt flaggskeppsprojektet Fishing for Litter som bidrar till minskad marin nedskräpning. Sedan flera år bedriver vi ett marinpedagogiskt program för förskolan. Från och med i år kommer arbetat att bedrivas tillsammans med kommunens nya naturskola i Kivik.

På Marint centrum finns organisationer som Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Hamnkontoret, Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd samt flera projektkanslier och företag. Från höstterminen 2015 finns också gymnasieskolan Nova Academys naturvetenskapliga program på Marint centrum. Här finns också Simrishamns turistbyrå, liksom en samlingslokal för upp till 150 personer.

 För en komplett bild av vår verksamhet, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Marint centrum finns på Facebook

Är du intresserad av havs- och vattenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som händer på Marint centrum? Gå gärna med i vår Facebookgrupp, du hittar den genom att söka på Marint centrum Simrishamn. Här uppdaterar vi stort som smått, tipsar om intressanta nyheter och projekt, bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen! 

Våra medfinansiärer  

Logo Region Skåne

Logo Sparbanken Syd