Näringslivskalender

 
Mars    Tid  Plats  
 2 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
 9 Exportboost 7.30-12 Ystad Arena, Ystad  
16 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
23 Frukostmöte för företagare 7.30-9 Österlengymnasiet, Simrishamn  
 

April

       
13 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
         
27 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
27 Frukostmöte Nätverket Österlen 7.30-9.30 TBD i Simrishamn