Simrishamn på Österlen

Öppet och stängt i helgerna 

Kommunens förvaltningskontor: 23 och 30 december samt 5 januari stänger alla förvaltningar kl. 12. Kultur- och fritidsförvaltningen stänger kl. 12 även 29 december samt håller stängt 2 januari.

Turistbyrån: 23 december öppet kl. 9–13, 30 december samt 2 januari öppet kl. 9–17. Stängt samtliga helgdagar.

Österlens museum: 21 december öppet kl. 12−16, 22 och 23 december kl. 11−17, 24–26 december stängt. 29, 30 december, 2 januari öppet kl. 12–16. 3 och 5 januari öppet kl. 10–14.

Simrishamns bibliotek: 23 och 30 december kl. 10.30–14. 27 december 11–14, 29 december 10.30–19 och 5 januari 10.30–14. Alla helgdagar stängt.

Ökrab informerar

Under vecka 52 och 1 blir det ändrade hämtningsdagar för en del kunder. Alla kunder som har hämtning på torsdagen och fredagen under dessa båda veckor, kommer att få sitt avfall hämtat en dag senare än vanligt. Tisdagen den 6 januari, trettondedag jul, hämtas avfallet som vanligt. Läs mer här.

Bredbandsnytt (uppdaterad 17/12)

Här kan du läsa senaste nytt om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Kommunfullmäktige 15 december

Under måndagen hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Bland besluten kan nämnas:

- Driftbudgetramar för 2015 och investeringsbudget 2015–2017 fastställdes. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 2,1 mnkr, socialnämnden 2,4 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden 728 000 kr samt kultur- och fritidsnämnden 393 000 kr i driftbudget. Det läggs även 500 000 kr på projektet ”Rätt till heltid” och 1 mnkr på biblioteksfilialer/bokcafé. Av fonderade medel förflyktingmottagande tillförs barn- och utbildningsnämnden , förutom ovanstående ram, 3 mnkr.

- Taxor för 2015 antogs (förutom taxa för s.k. Attefallshus där ingen taxejustering görs nu). Bland förändringarna jämfört med 2014 kan nämnas att terminsavgiften för kulturpedagoriska enheten sänks från 546:- till 400:-; VA-taxan höjs (anläggningsavgifter +5 %, brukningsavgifter + 6 %).

- Ansvarsfördelningen mellan styrelser och nämnder förändras enligt följande:

  • Beslut i detaljplaneärenden överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden
  • Arbetsmarknadsfrågor överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen
  • Övergripande infrastrukturfrågor av principiell vikt överförs från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
  • För kollektivtrafiken inrättas en samordningsgrupp med representanter för förvaltningarna vid kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, med samordningsansvar för kommunstyrelsen.
  • Kostfrågor överförs fr.o.m. 2016 från barn- och utbildningsnämnden till samhällbyggnadsnämnden.

- Val till nämnder m.m. under tiden 2015–2018 förrättades. Här en förteckning över ordförande, förste vice och andra vice ordförande:

  • Barn- och utbildningsnämnden: Christer Grankvist (S), ordförande; Jaennine Olesen (C), förste vice ordförande; Sven Olsson (M), andre vice ordförande
  • Socialnämnden: Pia Ingvarsson (S), ordförande; Christer Persson (ÖP), förste vice ordförande; Maria Linde Strömberg (M), andre vice ordförande
  • Samhällsbyggnadsnämnden: Carl-Göran Svensson (C), ordförande; Christer Vigren (ÖP), förste vice ordförande; Christer Akej (M), andre vice ordförande
  • Kultur- och fritidsnämnden: Gunilla Aastrup Persson (ÖP), ordförande; Per Andersson (S), förste vice ordförande; Karin Fellström Arnoldsson (M), andre vice ordförande
  • Myndighetsnämnden: Thomas Hansson (MP), ordförande; Ann-Christin Råberg (S), förste vice ordförande; Kristina Åberg (M), andre vice ordförande

- Rolf Engfalks medborgarförslag om att anlägga en pulkabacke i Jonebergsparken i Simrishamn återrapporterades. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att i det vidare arbetet med en spontanidrottsplats/aktivitetsyta i Jonebergsparken beakta medborgarförslaget om att i parken anlägga en pulkabacke.

Justerat protokoll finns här.

Kulturskolan!

Kulturskolan KPE/Kulturgarantin på Godsmagasinet!

Måndag 19 januari räknar vi med att verksamheten är i gång som vanligt i vårt nya hus. Den första veckan har vi fika för spontanbesökare. Den stora invigningen spar vi till maj. 

Kulturskolan under våren

Utöver instrumentalundervisningen har vi flera kurser i dans för alla 2–16 år, fotokurs för 12–15 år, konstverkstad på Tjörnedala för 9–13 år och två körer 6–12 år. Nyhet med start 24 januari: Slöjdklubb för 9–13 år, fem lördagar under våren på Österlens museum. Anmälan direkt till Kulturskolan: kulturskolan (at) simrishamn.se, 0414-81 96 01. Mer information: simrishamn.se/kulturskolan eller ”Kulturskolan & Kulturgarantin” på Facebook.

Öppet hus på Nova Academy

Den 15/1 håller Nova Academy öppet hus. Du får träffa Malmö FF, testa vår utrustning och prata med elever och medarbetare om skolan och hur det är att vara elev på Nova. Välkommen till oss kl. 19 den 15/1!

Välkommen till nätverksträff

Representanter för ideella organisationer och kyrkliga samfund, som har ett syfte att stödja våra flyktingbarn/ungdomar i kommunen, är välkomna till en nätverksträff den 15/1 kl. 17-19 på "Världens hus", Storgatan 54, Simrishamn. Vi bjuder på fika! Anmälan sker senast den 12/1 till barnombudsmannen (at) simrishamn.se. 

Var finns jobben 2015?

Arbetsförmedlingen bjuder in dig som är företagare, politiker, utbildningsanordnare och dig som jobbar med utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och tillväxt för att presentera sin prognos för arbetsmarknaden i sydöstra Skåne 2015. Man kommer också att visa på olika möjligheter för att underlätta rekrytering och kompetensförsörjning.Tid: 30/1 kl. 8-10, frukost & mingel från kl. 7.30. Plats: Lite Mer, Björnstjernegatan 6, Ystad. Anmälan till Arbetsförmedlingen, Susanne Svensson, susanne.svensson (at) arbetsformedlingen.se, senast 16/1.

Information från ideella krafter i flyktingmottagandet 

Svenska kyrkan: Flykting14 - klädberget - insamling

Svenska kyrkan driver sedan augusti 2014 en s.k. gåvoshop för våra asylsökande, "Klädberget", där en liten stab frivilliga tar emot och fördelar insamlade kläder och skor så rättvist som möjligt. Vi håller till på Österlengymnasiet. Ännu efter tre insamlingar har vi brist på varma herrvinterjackor och herrskor, så det önskar vi oss i julklapp!. Läs mer här. Obs! "Klädberget" är officiellt stängt över helgerna, inofficiellt tar vi emot varma jackor och herrskor när, var och hur som helst. Ring Ann, 0730-28 16 69.

Det händer mycket på Marint centrum!

Se allt som händer på Marint centrum i Simrishamn på Facebook eller här.

Välkommen till vår självservice

Steg för steg inför vi fler självservicetjänster här på hemsidan. Du kan utföra en del tjänster anonymt, det vill säga utan att behöva logga in med din e-legitimation. Du kanske vill göra en felanmälan eller skicka synpunkter från en dator där du inte har tillgång till din e-legitimation. Du registrerar dig genom att logga in med din e-legitimation. När du använder självservicetjänster och har loggat in med din e-legitimation, vet vi med säkerhet att du är avsändaren. Många av våra kommande självservicetjänster kräver att du legitimerar dig, vilket inte bara underlättar själva dialogen utan också borgar för att ingen annan person kan utföra tjänster i ditt namn. Du får dessutom tillgång till en rad funktioner som underlättar kommunikationen med oss.

Vinterväghållning

Här kan du se vad som gäller den här säsongen beträffande vinterväghållningen.

Flyktingmottagandets A-Ö

För dig som är nyfiken på vem som ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagande, läs mer här.

"Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre"

Så lyder Simrishamns vision. Läs mer här. Kommunens målsättningar för 2014 hittar du här (pdf-fil).

VA-enheten informerar

Vid problem med stopp i avloppet, att LTA-pumpen larmar, vattenläcka eller driftavbrott för dricksvatten, ring 0414-81 92 00 (måndag-fredag kl. 9-15), övrig tid jourtelefon 040-676 90 80.

Byggklara tomter?

Här finns förteckning över de kommunala, byggklara tomter som finns i vår kommun.

Vill du också bo i Simrishamns kommun?

Läs mer här. Du kan också gå direkt till intressanta sidor. Under t.ex. Bygga & bo finns det mesta du behöver veta om fastighetsägare. Tidningen Nyinflyttad till Simrishamn ger också en snabböversikt över vad som är aktuellt i vår kommun. Du kan antingen läsa den här som pdf eller beställa ditt eget pappersexemplar.

Can't find what you're looking for?

Can't find what you're looking for at simrishamn.se because everything is in Swedish? Try Google's translation tool or give us a call!

Vi har ingen kommuntidning...

... men varje månad har vi flera sidor kommuninformation i Österlenmagasinet, gratistidningen som når alla hushåll i kommunen varje torsdag. Våra kommuninformationssidor hittar du också här. Lokala medier skriver också om Simrishamn och Österlen på webben, t ex Ystads Allehanda, Radio Kristianstad och Lokaltidningen.

Anmäl ditt evenemang till kommunens evenemangskalender!

I evenemangskalendern kan du alltid söka aktuella evenemang och få tips om vad som händer i Simrishamn med omnejd. Du kan anmäla ditt eget evenemang här och därmed också få med det i Vad Händer-tidningen och på skane.com. Skicka ett e-post meddelande till turistbyrån här. En kort beskrivning, gärna en bild samt tid och datum.

Tillgänglig webbplats

Den här webbplatsen fungerar för alla. Vill du veta mer om vår tillgängliga webbplats kan du läsa här.