Simrishamn på Österlen

Bredbandsnytt (uppdaterad 31/3)

Här kan du läsa senaste nytt om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Information från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige höll sammanträde under måndagskvällen. Bland ärenden som togs upp fanns bland annat:

 • Interpellation var ställd till kommunstyrelsens ordförande av FI om CEMR-deklarationen, bl.a. om någon handlingsplan är gjord och vem som har ansvaret. Ordförande svarade att handlingsplanen fastställdes i KF 2013 (dnr 2013/135). Där beslutades att handlingsplanerna för kommande år ska fastställas av respektive nämnd.
 • Interpellation var ställd till samhällbyggnadsnämndens förre ordförande om projekthantering och beslut om projektledning i strid med nämndens delegationsordning. Nämndens förre ordförande svarade bl.a. att grunderna/meriterna för tillsättningen av projektledaren var att han redan jobbade med dessa frågor och att projektets samarbetspartner uttryckt önskemål om att han skulle samordna detta.
 • Förslag till informations- och kommunikationspolicy förelåg, där målsättningarna är att Simrishamns kommuns information och kommunikation ska vara: • Tydlig: den ska bäras av och stärka varumärket Simrishamn på Österlen, liksom ge god kännedom om politiska beslut samt motiv och bakgrund till besluten. • Tillgänglig: den ska vara snabb, lätt att hitta, målgruppsanpassad och på mottagarens villkor. • Trovärdig: den ska vara lyhörd, allsidig och öppna för dialog. Kommunfullmäktige antog den föreslagna informations- och kommunikationspolicy och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun samt förslag till kommunikationsstrategi/er för mandatperioden t.o.m. 2018.
 • Förslag till investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden förelåg. Fullmäktige fastställde den, godkände nämndens föreslagna investeringsprojekt samt gav nämnden rätt att besluta om genomförandetakten på godkända investeringsprojekt inom avdelad ram.
 • En rad inkomna medborgarförslag sändes till nämnderna för beredning och förslag till beslut:

 • Badbrygga i Tobisvik: samhällsbyggnadsnämnden
 • Västra Parkskolan: samhällsbyggnadsnämnden
 • Kommunens möjlighet att anordna lokal för fritidsverksamhet för flyktingar och asylsökande: samhällsbyggnadsnämnden
 • Tillagningskök i Hammenhögs skola: samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
 • Att återupprätta tågtrafiken på banan Gärsnäs till Brösarp: kommunstyrelsen
 • Cykelväg förbi Lindstens hörna, Simrislund: samhällsbyggnadsnämnden
 • Skyltar på vissa hus där kända personer bott eller någon verksamhet funnits: samhällsbyggnadsnämnden
 • Tvångsinlös tidigare hotellbyggnad på torget i Gärsnäs: kommunstyrelsen
 • Barnbassängen på Korsavadshallen ska bli varmare: samhällsbyggnadsnämnden
 • Cykling utan ålder: socialförvaltningen

 • Ett tidigare lämnat medborgarförslag avrapporterades, om att inrätta ett övergångsställe i Kivik på väg 9 vid busshållplatsen Skogsdala. Förslaget avslogs, eftersom det inte är kommunens väg utan Trafikverkets.

Öppettider i påsk

Vackra handmålade påskägg

 • Kommunens förvaltningskontor stänger kl. 12 skärtorsdag 2 april
 • Simrishamns bibliotek: Skärtorsdag 2 april kl. 10.30–14.00. Långfredag 3 april–annandag påsk 6 april: stängt.
 • Turistbyrån: 2 april kl. 9–17, 3–5 april kl. 10–16
 • Österlens museum: Måndag-fredag kl. 11–17, påskafton kl. 10–14, påskdagen och annandag påsk kl. 12–16.

Glad påsk!

Ökrab informerar!

Avfallshämtningen i påsk:
Allt avfall kommer att hämtas på ordinarie dagar under påsken. Ragn-Sells kör alltså som vanligt både på långfredag och annandag påsk trots att det är röda dagar.

Farligt avfall-bilen:
Nu är det dags för vårens insamlingsrunda av hushållens farliga avfall. Måndagen den 30 mars besöker Farligt avfall-bilen Tomelilla, Brösarp, Kivik och Simrishamn. Onsdagen den 1 april är det dags för Borrby, Hammenhög, Tommarp och Gärsnäs. Hushållen kan då passa på att lämna sitt farliga avfall och mindre elprodukter (upp till en mikrovågsugns storlek) till insamlingsbilens personal. Läs mer här.

Vårstädning

Städning av kommunens gator och gång- och cykelvägar har påbörjats på de ställen där kommunen utför det i egen regi. Några områden, (Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Sankt Olof, Skillinge, Nyhem/Djupadal, Vitaby, Simrislund "söder om järnvägen") är upphandlade och tas omhand av entreprenör. Upphandlingen innebär att sopning påbörjas 30 mars och pågår under åtta veckor. Uppdatering kommer med tidplan/ordning för de olika orterna. Tänk, vid denna tiden förra året hade vi snö!

Antikrundan kommer till Simrishamn i sommar

Antikrundan till SimrishamnSveriges Televisions Antikrundan spelar in nya program i augusti/september med 20 experter och Anne Lundberg som programledare. Till Simrishamn och Autoseum kommer man den 3 september och inspelningen sker kl. 12-18. Kom med dina prylar och auktionsfynd! Stora tunga möbler, mattor, ljuskronor, speglar eller annat som du tycker är svårt att bära kan du gärna ta foto på och e-posta antikrundan (at) svt.se före den 26 juli. SVT väljer sedan ut ett antal föremål som man fraktar till inspelningen! Läs mer här!

Kortspelet More Than One Story sprids till USA

Det prisade kortspelet More Than One Story finns upptryckt på flera olika språk och kommer nu att spridas över hela USA av organisationen ”Welcoming America”, samt under ett stort evenemang i Spartanburg, Atlanta, USA, 7–11 april. Seth Selleck, ungdomssamordnare på Bénka-dí/Ungdomens hus i Simrishamn och initiativtagare och projektledare för More Than One Story, är inbjuden av FN och kommer att finnas på plats i USA i april. Läs mer om More Than One Story här.

Information från ideella krafter i flyktingmottagandet 

Svenska kyrkan driver sedan augusti 2014 en s.k. gåvoshop för våra asylsökande, "Klädberget", där en liten stab frivilliga tar emot och fördelar insamlade kläder och skor så rättvist som möjligt. Vi håller till på Österlengymnasiet och har just nu utdelning tisdagar kl. 10-13. Läs mer här

Medborgardialog: Mötesplats för äldre

I framtagandet av vård- och omsorgsplanen var en av punkterna om framtiden en mötesplats för äldre. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, inför budgetdialogen 2016, lägga fram ett konkret förslag om mötesplats för äldre. En arbetsgrupp finns med representanter från pensionärsorganisationerna, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.

Vi kommer att ha ett dialogcafé den 21/4 kl. 13 på Skeppet på Marint centrum i Simrishamn. Syftet med dialogcaféet är att vi ska få fram tankar och idéer som finns om vad en mötesplats är, vilka som kommer dit, var en sådan kan ligga m.m.

De tankar och idéer som kommer fram kommer arbetsgruppen att använda i förslaget. Det fortsatta arbetet kommer presenteras på hemsidan. Det kan bli aktuellt med andra former av dialogmöten i ämnet framöver för att få in bra idéer och synpunkter.

Fakta Dialog: Mötesplats för äldre

Syftet är att ta fram ett förslag till hur en mötesplats för äldre kan se ut och vilket innehåll en sådan kan ha. Förslaget ska ingå i budgetarbetet för socialnämnden för 2016. Det första steget är ett dialogcafé som kan följas av fler. Idéerna och tankarna från caféet/caféerna dokumenteras på simrishamn.se där också kommande steg, förslag till socialnämnden m.m. kommer att finnas.

Feriepraktik i sommar

Nu är du välkommen att söka en av 50 feriepraktikplatser i Simrishamns kommun.

Det finns olika uppdrag: Vård- och omsorgsarbete sker på servicehus och arbetsuppgifter är att framför allt att hjälpa till med sociala aktiviteter. Barnomsorg sker på kommunala förskolor och då deltar du i de dagliga verksamheterna. Vaktmästeri sker på skolans område med målning, flyttning m.m, liksom administration, posthantering, sortering av blanketter. Du kan också vara turistvärd, då utgår du från turistbyrån i Simrishamn.

Krav för att kunna söka är att du är född 1998 eller 1999, är folkbokförd i Simrishamns kommun och att du inte tidigare haft feriepraktik. Ansökningsblankett finns här, Johan Kohnke är kontaktperson, 0414-81 93 87. Välkommen med din ansökan!

Är du en blivande Sommarlovsentreprenör?

Ungdomar i Simrishamns kommun som är födda 1998 eller 1999 kan till sommaren få möjlighet till en ferieungdomsplats som Sommarlovsentreprenör! Under tre sommarveckor finns en unik möjlighet att med professionell handledning utveckla en egen affärsidé. Man kan även få prova på att starta och utveckla ett litet företag. Satsningen Sommarlovsentreprenörer genomförs 22/6–10/7 och 13/7–31/7.´Mer förhandsinformation om Sommarlovsentreprenörer i Simrishamns kommun ges av näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson(at)simrishamn.se. Du hittar ansökningsblanketten här!

Semestervikarier

Sommar på Österlen? Nu söker vi semestervikarier till vår socialförvaltning. Distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor/vårdbiträden, omsorgshandläggare, omsorgsassistenter, ledsagare, behandlingsassistenter, pedagoger, arbetshandledare. Läs mer här. Välkommen med din ansökan!

Arkitekturpris 2015

 Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Lämna ditt förslag till mottagare av priset senast den 5 juni. 

Simrishamns kommun värnar om byggnadskultur och miljö. Ett arkitekturpris instiftades därför 1999. Nu efterlyser vi förslag på mottagare av priset för 2015. Läs mer här.

Information till företag

På uppdrag av Energimyndigheten sammanställer landets samtliga kommuner just nu en förteckning över elberoende, samhällsviktig verksamhet. Simrishamns kommun vill därför komma i kontakt med de företag i kommunen som, vid utebliven elleverans, kan påverka samhällets funktion negativt. För mer information, kontakta kommunens energistrateg Benny Andersson, 0414-81 92 09, benny.andersson (at) simrishamn.se.

Ny leverantör av inkassotjänster

Simrishamns kommun byter under mars månad leverantör av inkassotjänster, från Intrum Justitia till Visma Collectors AB. Detta påverkar inte de fakturor som du får direkt från kommunen, utan det är enbart inkassokraven som kommer att få ett nytt utseende. Tänk på att om du redan har ett inkassokrav från Intrum Justitia, så ska detta inte betalas till Visma Collectors. Betalning med befriande verkan för dessa fakturor kan endast göras till Intrum Justitia. Det framgår av det enskilda inkassokravet hur skulden ska regleras. Har du frågor, är du välkommen att kontakta kommunens ekonomienhet, 0709-81 91 27.

Öppna data och "Jämföraren"

Nu finns öppna data från Simrishamns kommun tillgängliga här. Läs också om den nya tjänsten "Jämföraren" här där du kan göra jämförelser av nyckeltal mellan olika kommuner.

Översiktsplanen ställs ut igen

I höstas sammanställdes en slutlig version av kommunens översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2014-09-29. Antagandebeslutet överklagades avseende utställningstidens längd. Förvaltningsrätten överprövade frågan om utställningstiden, biföll överklagandet och upphävde antagandebeslutet. Översiktsplanen behöver därför ställas ut igen. Kommunstyrelsen beslöt 2015-02-11 att godkänna översiktsplanen för ny utställning. Planen är utställd under tiden den 28 februari–11 maj. Läs mer här.

Korsord

Visste du att det finns ett korsord för vår kommun? Prova här!

Nominera!

Simrishamns kommun delar årligen ut ett kulturpris, ett idrottspris och ett föreningsledarstipendium. Du är välkommen att nominera, senast den 10 april, någon/några som du tycker gjort en insats inom kultur, idrott eller föreningsliv. Läs mer om priserna här.

Funderar du på att starta eget?

Inspirationsträff är en minikurs för dig som vill veta mer om hur det går till att starta eget företag. Vårens inspirationsträffar (kl. 18–19):

 • 14/4:  Kommunhuset, Tomelilla

Fördjupningsträff är en minikurs för dig som har kommit en bit på väg mot eget företag. Vårens fördjupningsträffar (kl. 18–21 inkl. paus):

 • 16/4: Kommunhuset, Tomelilla

Träffarna är kostnadsfria och föranmälan görs till ystad(at)nyforetagarcentrum.se. Mer information om Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen, tidbokning för rådgivning samt information om annan service och hjälp till nyföretagare, hittar du här. Nyföretagarinformation finns även på våra näringslivssidor.

Sociala Simrishamn

Här ser du alla möjligheter du har idag att att interagera med kommunen på sociala medier. I morgon finns det fler!

Naturboken 2014Natur på Österlen - ny upplaga!

”Natur på Österlen”, boken om alla de upplevelser kommunens växlande och vackra natur bjuder på, har kommit i en reviderad, nytryckt upplaga. Den finns att köpa för 40:- på Österlens museum och på turistbyrån.

Mötesplats Rosenborg i Gärsnäs

Du som bor i Gärsnäs med omnejd är hjärtligt välkommen att delta i våra aktiviteter på Rosenborg på Stibyborgsgatan. Kom gärna med egna förslag! Du kan även äta lunch som serveras i vår matsal, där man även kan ta en fika och umgås. Lunch beställer du dagen innan. Öppet: måndag–fredag kl. 10–16, telefon 0414-506 06. Välkommen!

Flyktingmottagandets A-Ö

För dig som är nyfiken på vem som ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagande, läs mer här.

"Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre"

Så lyder Simrishamns vision. Läs mer här. Kommunens målsättningar för 2014 hittar du här (pdf-fil).

VA-enheten informerar

Vid problem med stopp i avloppet, att LTA-pumpen larmar, vattenläcka eller driftavbrott för dricksvatten, ring 0414-81 92 00 (måndag-fredag kl. 9-15), övrig tid jourtelefon 040-676 90 80.

Byggklara tomter?

Här finns förteckning över de kommunala, byggklara tomter som finns i vår kommun.

Vill du också bo i Simrishamns kommun?

Läs mer här. Du kan också gå direkt till intressanta sidor. Under t.ex. Bygga & bo finns det mesta du behöver veta om fastighetsägare. Tidningen Nyinflyttad till Simrishamn ger också en snabböversikt över vad som är aktuellt i vår kommun. Du kan antingen läsa den här som pdf eller beställa ditt eget pappersexemplar.

Can't find what you're looking for?

Can't find what you're looking for at simrishamn.se because everything is in Swedish? Try Google's translation tool or give us a call!

Vi har ingen kommuntidning...

... men varje månad har vi flera sidor kommuninformation i Österlenmagasinet, gratistidningen som når alla hushåll i kommunen varje torsdag. Våra kommuninformationssidor hittar du också här. Lokala medier skriver också om Simrishamn och Österlen på webben, t ex Ystads Allehanda, Radio Kristianstad och Lokaltidningen.

Anmäl ditt evenemang till kommunens evenemangskalender!

I evenemangskalendern kan du alltid söka aktuella evenemang och få tips om vad som händer i Simrishamn med omnejd. Du kan anmäla ditt eget evenemang här och därmed också få med det i Vad Händer-tidningen och på skane.com. Skicka ett e-post meddelande till turistbyrån här. En kort beskrivning, gärna en bild samt tid och datum.

Tillgänglig webbplats

Den här webbplatsen fungerar för alla. Vill du veta mer om vår tillgängliga webbplats kan du läsa här.