Barn och ungas hälsa

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Bild på barn

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du eller din familj kan vända dig för att få hjälp.


Alkohol och droger

Om man är orolig att man själv eller någon i sin närhet dricker för mycket? Då kan man vända sig till ungdomsgruppen. Man kontakta oss om du vill ha hjälp att sluta använda narkotika eller är orolig över någon som använder narkotika? Läs mer här.

Ungdomsgruppen ger råd och stöd till ungdomar och deras föräldrar.
Prologen ger råd och stöd till vuxna som är över 21 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Brister i föräldraskap

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Läs mer här . Man kan kontakta barn- och familjegruppen eller ungdomsgruppen om man har frågor om sitt eller någon annans föräldraskap.

Barn- och familjegruppen vänder sig till gruppen 0-12 år, Ungdomsgruppen vänder sig till gruppen 13-20 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra. Läs mer här.

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, till personal i förskola och skola.
Telefon: 0414-81 95 78 (exp)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Dödsfall

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa dig och din familj vid dödsfall. Läs mer här
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Ekonomiska problem

Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Man har provat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men lyckas inte. Läs mer här

Ekonomigruppen när du på telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Funktionsnedsättning

Barn med funktionshinder och deras föräldrar kan ibland behöva stöd och hjälp i vardagen. Läs mer här.

LSS-verksamheten når du på telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet. Läs mer här.

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, till personal i förskola och skola.
Telefon: 0414-81 95 78 (exp)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Ungdomsgruppen ger råd och stöd till ungdomar och deras föräldrar.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Läs mer här.

Barn- och familjegruppen vänder sig till gruppen 0-12 år, Ungdomsgruppen vänder sig till gruppen 13-20 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Mobbning och kränkande behandling

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska den som driver en skola, förskola eller fritids se till att verksamheten följer lagen och arbetarmot kränkningar på flera sätt. Om skolan får veta att ett barn eller en elev känner sig utsatt måste de agera direkt och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt för att det inte ska hända igen.

Det man brukar kalla för mobbning är när någon kränks. Barn kan kränkas av andra barn eller av vuxna. Ordet mobbning kan vara problematiskt, bland annat för att det inte används i lagtext. Därför är det bra att känna till att mobbning kan vara trakasserier eller kränkande behandling. De begreppen har stöd i lagen. Läs mer här.

Varje skola arbetar efter sin "Plan mot diskriminering och kränkande behandling". Kontaktuppgifter till skolornas webbsidor hittar du här.

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, till personal i förskola och skola.
Telefon: 0414-81 95 78 (exp)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Problem i skolan

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Läs mer här.

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, personal i förskola och skola.
Telefon: 0414-81 95 78 (exp)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Läs mer här.

Ungdomsgruppen ger råd och stöd till ungdomar och deras föräldrar.
Prologen ger råd och stöd till vuxna som är över 21 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Barn- och familjegruppen vänder sig till gruppen 0-12 år, Ungdomsgruppen vänder sig till gruppen 13-20 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv. Läs mer här.

Barn- och familjegruppen vänder sig till gruppen 0-12 år, Ungdomsgruppen vänder sig till gruppen 13-20 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se.

Här finns också mer information om/vid skilsmässa:

Skolfrånvaro

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Läs mer här.

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, till personal i förskola och skola.
Telefon: 0414-81 95 78 (exp)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Stress 

Att uppleva stress, eller att bli stressad som det oftast brukar kallas, är en del av livet. Alla blir stressade ibland, både människor och djur. Stress är en reaktion på en situation som kräver något extra, och är kroppens sätt att göra sig redo för antingen flykt eller försvar. Läs mer här.

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, till personal i förskola och skola.
Telefon: 0414-81 95 78 (exp)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Våld och övergrepp

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.  Läs mer här.

Barn- och familjegruppen vänder sig till gruppen 0-12 år, Ungdomsgruppen vänder sig till gruppen 13-20 år.
Telefon 0414-81 94 00 (receptionen)
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se

Ätstörningar

Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen.
Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer, det är vanligt att man håller sig mer för sig själv. Läs mer här

Elevhälsan arbetar för att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare, till personal i förskola och skola. 
Exp: Annica Lindh

Tfn: 0414-81 94 84
Frågor och svar: Läs mer på 1177.se