Trafik

Trafiksäkerhet

Vi ansvarar för säkerheten på de kommunala vägarna i kommunen och arbetar ständigt för att förebygga risken för att olyckor ska inträffa. Du kan läsa mer om vårt arbete här.

Parkering

Funderar du över vilka möjligheter det finns för dig som besökare att parkera din bil i SImrishamn eller är du kanske i behov av ett parkeringstillstånd? Vi har samlat all information om parkering och parkeringstillstånd här under parkering.

Lokala trafikföreskrifter

Varför står en förbudsskylt på just det stället och varför får man bara köra i en viss hastighet på just den sträckan? Bakom varje trafikskylt finns en trafikföreskrift. I kommunen regleras det i de lokala trafikföreskrifterna.

Vägskyltar

Vägskyltarna är till för att hjälpa dig som trafikant. Vi ansvarar för de skyltar som finns längs våra gator, resterande ansvarar Trafikverket för. Har du frågor om vägskyltar eller upptäckt något som är fel? Du hittar mer information och hur du felanmäler vägskyltar här på webbplatsen.

Flytt av fordon

Kan kommunen flytta ett felparkerat fordon eller en skrotbil som ställts ut? Ja, kommunen arbetar på olika sätt vad gäller skrotbilar och felparkerade fordon. Du hittar mer information och vad som gäller för flytt av fordon här.