SINAB ny hemsida

Kommunfullmäktige beslutade i somras att byta namn på Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) till Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SINAB). Bolagets uppdrag förtydligades genom beslutet (se nedan) och i den nya affärsplanen.

-       Äntligen har vi fått bolagets nya hemsida på plats, säger Per-Olof Järvegren VD för SINAB. Nu syns vi bättre och bolaget kan ta sig an det stimulerande uppdraget kopplat till bolagets roll i utvecklingen av kommunen och näringslivet.

-       Genom fastighetsaffärer under 2016 har bolaget också breddat sin bas och har ett stabilare kassaflöde, understryker Per-Olof Järvegren. Det är viktigt om bolaget ska kunna vara en aktör att räkna med och för att utveckla nya projekt.

För ytterligare information:

Per-Olof Järvegren, SINAB                 0414-81 96 44 eller 0721-803588.

 ---

Bolagsordningen för SINAB § 4:

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Simrishamns kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader för utvecklings-, industri-, kontors-, utbildnings-, butiks- eller hantverksändamål. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att främja näringslivets utveckling genom att förvärva andra bolag eller dylikt vars verksamhet överensstämmer med verksamheten i Simrishamns Näringslivsutveckling AB, samt att i övrigt främja och samverka med Simrishamns kommuns näringsliv