Fritidshemmet Bombi Bitt, Kivik

Fritidshem Bombi Bitt i Kivik är en pedagogisk verksamhet som välkomnar elever från 6 år till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritids

Fritidshemmet Bombi Bitt ligger i samma lokaler som Piratenskolan i Kivik. Man tar emot eleverna efter skolans slut och när skolan har lov. Fritidshemmets uppdrag är att bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Detta sker i samarbete med skolan.Fritids

Telefonnummer till fritidshemmet är 0709-81 95 64.

Ansökan till plats på Fritidshem görs i länken nedan. Här finns även övrig information kring regler och styrdokument för fritidshemmens verksamhet i Simrishamns kommun.

Fritidshem 6-12 år - ANSÖK HÄR. Här finns även övrig information kring fritidshem i Simrishamns kommun.Fritids