Blanketter

  • Nedan hittar du gemensamma blanketter för Barn & utbildning i Simrishamn.

Förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem

Skola 6-16 år

  • Ansökan om skolskjuts - växelvis boende/annan orsak, åk F-9
  • Tilläggsbelopp - ansökan om tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i grundskolan för annan huvudman än Simrishamns kommun
  • Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp Grundskola
  • Särskilt tillägg - ansökningsblankett C, merkostnader för nyanlända 2017

Gymnasieskola

Ökad skolnärvaro

Vuxenutbildning - eftergymnasial utbildning

  • Ansökan - särskild utbildning för vuxna, SÄRVUX 2017-2018

Kulturskolan KPE

Övriga gemensamma blanketter

    Om du saknar någon blankett kan du maila till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se