Elevfrånvaro SMS-tjänst

Ny funktion vid elevers ogiltiga frånvaro.

Barn- och utbildningsförvaltningen har införskaffat en tjänst som skickar meddelande till vårdnadshavares mobiltelefon (SMS) eller via vårdnadshavares e-post så fort elev har uteblivit från den obligatoriska verksamheten.

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten i grundskolan eller gymnasieskolan är det rektors ansvar att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om detta enligt skollagen 7 Kap 17§ och 15 Kap 16§.

Läs vidare hur detta går till på Skolområde Korsavad och Österlengymnasiet.

Vill du veta mer om tjänsten - kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen, tfn 0414-81 95 00.