Försäkringar

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Simrishamns kommuns verksamhetsområde.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Simrishamns kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea under perioden 2017-01-01--2018-12-31. Exakt vad som ingår i försäkringen, försäkringsvillkor m.m. hittar du i Svedeas informationsbroschyr.

Kontakt Svedea: Tfn 0771-16 01 99 eller skadeforetag@svedea.se

För ytterligare information kontakta respektive skolenhet/expedition eller Jeanette Svensson, tfn 0414-81 95 07, Informationsansvarig vid Barn & utbildningsförvaltningen.