Synpunkter o klagomål

Eventuella synpunkter, förslag eller klagomål!

Vad ska du göra? Vad händer sedan?

Om du inte är nöjd .......

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi som mål att elever, vårdnadshavare och andra intressenter är nöjda med kommunens skolverksamhet. Det kan hända att du upptäcker någon felaktighet eller något som verkar konstigt. För att kunna få en förändring till stånd och/eller en förklaring behöver vi uppmärksammas på det som upplevs som mindre bra. I vår förvaltning har vi tydliga rutiner för att ta hand om klagomål. Om du hör av dig per e-post nedan hamnar klagomålet på förvaltningen, registreras där och vidarebefordras till rätt förskolechef eller rektor. Vi har gemensamma rutiner för att utreda och dokumentera omständigheterna, liksom att kommunicera dessa med anmälaren. När utredningen är klar meddelas den klagande om eventuella åtgärder eller beslut. Barn- och utbildningsnämnden informeras årligen om vår klagomålshantering.

Självklart kan du också kontakta din skola direkt per e-post, brev eller telefon. Handlingar som kommer in till oss är offentliga. Det finns möjlighet att inte lämna ut känsliga uppgifter.

Synpunkter, tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas tar vi också gärna emot.

Vi hoppas att på detta sätt ytterligare kunna förbättra vårt samarbete med både elev och vårdnadshavare.

Läs mer om vår klagomålshantering här.

Du kan skicka in dina synpunkter genom att fylla i nedanstående.

 

Önskar du återkoppling? Obligatoriskt
Om du önskar återkoppling, hur vill du bli kontaktad?

Nedanstående uppgifter ifylles om du vill att vi ska återkoppla till dig (du får vara anonym)