Utvecklingsplaner i förskolan och individuella utvecklingsplaner i skolan

Utvecklingsplaner i förskolan och individuella utvecklingsplaner i skolan är ett sätt att öka kvaliteten på verksamheterna. Planerna sätter fokus på vad som är speciellt viktigt för just ditt barn. Planen svarar på frågan På vilket sätt ska just ditt barn stödjas och utmanas den närmsta tiden?

I förskolan har föräldrar möjlighet att träffa sitt barns lärare i planerade utvecklingssamtal minst två gånger per år. Utvecklingssamtalens syfte är att gemensamt lära sig förstå barnet och att tillsammans hitta sätt att stimulera barnet till utveckling socialt och kunskapsmässigt. På det ena av dessa möten formuleras en utvecklingsplan för barnet som en överenskomelse mellan förälder och förskola. På det andra mötet följer man tillsammans upp utvecklingsplanen. Syftet med barnets utvecklingsplan är dels att förbereda förskolan och föräldrarna inför utvecklingsamtalet, dels att lättare komma ihåg det som man kom fram till på utvecklingsamtalet.