Skolskjutsar och elevresor

Alla elever från förskoleklass till gymnasieskola har rätt till skolskjuts om skolvägen överstiger ett fastställt antal kilometer. Eleven ska vara folkbokförd i Simrishamns kommun och ha sin skolgång i Simrishamns kommun. Särskilda regler gäller för gymnasieelever med skolgång i annan kommun.

 Information hittar du på följande sidor:

Svårt att nå oss?

Ring Kontakt Simrishamn i första hand, om tjänsteman där inte kan svara på din fråga, uppge din mailadress så återkommer vi snarast möjligt.

Nyhet

Fria resor i kollektivtrafiken under sommarlovet

Regeringen har beslutat att alla Sveriges ungdomar som vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska kunna resa gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet.  Även grundsärskolan, årskurserna 6 till 10 i specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan samt asylsökande i dessa årskurser får sommarlovsbiljetten. 

Därför kommer Skånetrafiken att i början av juni skicka ut ett Jojo-kort märkt med ”sommarlovsbiljetten” till alla som är berättigade. Du bör ha fått ditt kort senast 11 juni. Barn- och utbildningsförvaltningen har ombesörjt adresser till alla berörda elever, oavsett skolform, skrivna i Simrishamns kommun.

Sommarlovsbiljetten gäller för fritt resande 15 juni till 15 augusti inom Skåne. Biljetten gäller på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen och närtrafik. Kortet kommer att vara personligt och går inte låna ut till någon annan.

Läs mer på skanetrafiken.se/sommarlovsbiljetten.

Pluskort

För dig som går på gymnasieskola och har fått ett busskort av Simrishamns kommun, finns möjligheten att köpa till funktionen JoJo Skola Plus. Detta innebär att du kan åka dygnet runt måndag - söndag under terminstid. Tillägget kostar 600 kronor per termin. Du kan välja att köpa tillägget per termin eller för hela läsåret. Villkor och ansökningsblankett hittar du här.

Upplysningar

År F-9 samt gymnasieskolorna i Simrishamns kommun:
Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
Gunilla Persson, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till gunilla.persson (at) simrishamn.se.
Lillan Dahlqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se.
Du kan även vända dig till rektor på den skola som eleven tillhör.

 
För elever boende i Simrishamns kommun och med skolgång på gymnasieskola i annan kommun:
Linda Viscomi, Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post till linda.viscomi (at) simrishamn.se.