Tidtabeller och information om skolkort

Från och med höstterminen 2018 åker eleverna inom grundskolan årskurs F-6 med Kiviks buss AB, grund-, tränings- och gymnasiesärskolan åker med Bergkvarabuss och elever inom grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan åker med Skånetrafiken. Vid höstterminsstart 2018 såldes Kiviks buss till Bergkavarbuss AB. Det kan hända att bussar märkta med Bergkvarabuss transporterar eleverna inom grundskolan.

Tidtabellerna och information om skolkort gäller för elever i kommunala grundskolor. För elever i fristående grundskolor ansvarar den fristående skolan för skolskjutsen.

Grundskola förskoleklass, årskurs 1-6

Tidtabeller för skolskjutsberättigade elever inom grundskolan årskurs F-6 finns till höger på sidan. Där finns också information om trivselregler på bussen.

Varje tidtabell är försedd med ett datum så det är lätt att se vilken som är den senaste. Under höstterminens första veckor kommer tidtabellerna att eventuellt justeras. Notera att det är bussens avgångstid som står angiven i tidtabellen. Eleverna uppmanas att komma i tid till busshållplatsen.

Elever som åker med Kiviks Buss kan följa Skoltransporter på Facebook. Det är en öppen sida och kräver inte Facebook-konto.

Här kan du läsa om vilka avstånd som gäller för att eleven ska ha rätt till skolskjuts.

Grundskola årskurs 7-9, Nova Academy och Österlengymnasiet

Elever på högstadiet som har mer än 4 km mellan hem och skola har rätt till skolkort. Elever på Österlengymnasiet som har mer än 6 km mellan hem och skola har rätt till skolkort. Elever som har växelvis boende inom Simrishamns kommun kan också ha rätt till skolkort. Vårdnadshavare behöver ansöka om detta, blankett för ansökan finns här.

Skolkortet delas ut i skolan under höstterminens första dagar. Eleverna får lov att åka fritt till och från skolan de första fem dagarna.

Information från Skånetrafiken om hur du fyller i skolkorten och vad som gäller för ditt skolkort kan du läsa här.

Tidtabeller går att söka på Skånetrafikens hemsida.

En del grundskoleelever har mer än 4 km till närmsta ordinarie hållplats. För dem har vi anordnat matarturer, se tidtabell till höger på den här sidan. Denna tidtabell gäller inte för gymnasieelever eftersom de har en avståndsgräns på 6 km till närmsta hållplats.

För elever på Korsavadsskolan och Österlengymnasiet har följande linjer hållplatser närmre skolorna än järnvägsstationen:
Brunnsparken: SKE3, 573
Backgatan: 570, 574, 578 
För övriga linjer och tåget finns anslutningsbuss, som beräknas avgår från stationen kl. 07.45. Samma linje avgår från Österlengymnasiet 15.30 till stationen. 

Elever som åker med Skånetrafiken kan söka information på Skånetrafikens hemsida.

Tappat busskort?

Om du har förlorat ditt busskort eller om det stulet eller skadat kan du köpa ett nytt busskort.

För elever på Korsavadsskolan (högstadiet) kostar ett nytt kort 50 kronor. Du kan köpa ett nytt på skolans expedition. Har du fått en böteslapp kan du också köpa ett nytt busskort och på så sätt får bötern struken. Du tar med dig böteslappen när du köper nytt busskort. Detta gäller inte om du åkt med busskortet på dagar då det inte är giltligt.

För elever på Österlengymnasiet och Nova Academy kostar ett nytt busskort 300 kronor. Du köper ett nytt på skolans respektive expedition. Har du fått en böteslapp kan du också köpa ett nytt busskort och på så sätt får bötern struken. Du tar med dig böteslappen när du köper nytt busskort.

Läs mer om vad som gäller här.

Förseningar

Om bussen inte kommer i tid på morgonen gäller den så kallade 15-minutersregeln. Det betyder att om bussen inte har kommit senast 15 minuter efter utsatt avgångstid får eleven gå hem. Går du på högstadiet eller gymnasiet finns oftast möjligheten att åka nästa buss eller tåg. Skolan ska kontaktas oavsett. Görs inte detta räknas det som ogiltig frånvaro.

Vid snöoväder gäller särskilda regler, se sidan snöoväder eller inställda skolskjutsar.

Jojo Skola Plus för gymnasieelever

Det finns möjlighet att köpa till funktionen Jojo Skola Plus, vilket innebär att du kan åka dygnet runt måndag – söndag under terminstid samt jullov. Denna funktion kan köpas till av alla gymnasieelever. Pluskortet köps på Kontakt Simrishamn, Stortoget, Simrishamn från måndagen den 13 augusti 2018 mellan kl. 8.00 – 16.30. Du kan köpa kortet direkt vid terminsstart eller så kan du köpa det under terminstid. Är du elev på Österlengymnasiet ska du ha med dig skolkortet du fått i skolan för att kunna byta till Plus-kort.

För att köpa ett Jojo Skola Plus behöver du fylla i en blankett som du hittar härPriserna som anges på ansökan är utifrån när du köper kortet. Därefter gäller det läsåret ut.

Kontakt Simrishamn tar endast emot betalning via swish.