Gymnasiestudier på annan ort

Gymnasiestudier på annan ort kan innebära att du måste ansöka om busskort/gymnasiekort.

JoJo skolkort

OBS! Elev berättigad till skolkort får medfölja buss eller tåg till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Observera att fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.

Om du avbryter dina studier, får inackorderingstillägg eller flyttar måste du lämna tillbaka ditt busskort. Kortet upphör att gälla vid förändring enligt ovanstående. Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen, skicka e-post till lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se för ytterligare information.

Om du ansökt om JoJo-kort och inte har fått det hemskickat måste du kunna visa upp godkänd legitimation med foto för att kunna erhålla ett JoJo-kort från Barn & utbildningsförvaltningen.

Tappat/Stulet/Skadat skolkort kan ersättas hos Barn- och utbildningsförvaltningen på Fredsdalsgatan 7, Simrishamn mot en ersättning av 300 kronor - gäller elever i gymnasieskola.

Du kan läsa mer om skolkort/JoJo för gymnasieelever här.

Länk till ansökningsblankett för Skolkort/JoJo - studier vid extern gymnasieskola.