Gymnasiestudier på annan ort

Om du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ansvarar den kommun som du är folkbokförd (din hemkommun) för dina kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. I Simrishamns kommun delar vi ut ett skolkort (Jojo Skola) för resor med Skånetrafiken. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Simrishamns kommun behöver du kontakta din hemkommun för skolkort.

Var hämtar jag mitt skolkort?

Går du på någon av Simrishamn kommuns gymnasieskolor får du ditt skolkort på skolan i samband med skolstart.

Går du på en fristående gymnasieskola eller en kommunal gymnasieskola i annan kommun hämtas skolkortet på Kontakt Simrishamn, Stortorget, Simrishamn. Skolkortet kan hämtas från måndagen den 13 augusti 2018 mellan kl. 8.00 – 16.30. När kortet hämtas ska du visa din legitimation (pass eller id-kort). Skolkortet du får gäller för resor måndag – fredag kl. 03.00 – 20.00 i hela Skåne under terminstid.

Elev berättigad till skolkort får medfölja buss eller tåg till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Observera att fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.

Jojo Skola Plus

Det finns möjlighet att köpa till funktionen Jojo Skola Plus, vilket innebär att du kan åka dygnet runt måndag – söndag under terminstid samt jullov. Denna funktion kan köpas till av alla gymnasieelever. Pluskortet köps på Kontakt Simrishamn, Stortoget, Simrishamn från måndagen den 13 augusti 2018 mellan kl. 8.00 – 16.30. Du kan köpa kortet direkt när du ska hämta ut ditt nya skolkort för läsåret eller så kan du köpa det under terminstid. Köper du det under terminstid ska du ha det gamla skolkortet med dig för byte av kort.

För att köpa ett Jojo Skola Plus behöver du fylla i en blankett som du hittar här. Priserna som anges på ansökan är utifrån när du köper kortet. Därefter gäller det läsåret ut.

Kontakt Simrishamn tar endast emot betalning via swish.

Om jag slutar skolan, får inackorderingstillägg eller flyttar?

Om du avbryter dina studier, får inackorderingstillägg eller flyttar är du inte längre berättigad till skolkort. Kortet spärras när Simrishamns kommun får kännedom om förändringen.

Om jag förlorar mitt kort?

Tappat, stulet eller skadat skolkort kan ersättas hos Kontakt Simrishamn mot en ersättning av 300 kronor. Då får du ett nytt skolkort.

Har du fått en böteslapp kan du köpa ett nytt skolkort hos Kontakt Simrishamn och på så sätt får du bötern struken. Du tar med dig böteslappen när du köper nytt skolkort.

Detta gäller inte om du åkt med skolkortet på dagar då det inte är giltligt. Då behöver du både köpa nytt kort hos Kontakt Simrishamn och betala din böter till Skånetrafiken.

Kontakt Simrishamn tar endast emot betalning via swish.