Snöoväder eller inställda skjutsar

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar vid inställda skjutsar - information kommer att läggas ut så snart information kommer från trafikansvariga.

Inställda eller ändrade skjutsar

meddelas via P4 Radio Kristianstad, vår webbsida, på skolenheten eller i klassen, helt beroende på vad, när och hur ändringen eller indragningen av tur eller turer görs. Snöoväder eller annat kommer ju ibland häftigt och är mycket olika från norr till söder i kommunen.

Det finns nu även möjlighet att följa eventuella trafikstörningar och om det finns problem med inställda skolturer på vår entreprenörs Facebooksida.

Elever som åker med  Skånetrafiken kan söka information på Skånetrafikens hemsida när det gäller eventuella trafikstörningar.

Våra skolor, förskolor och familjedaghem håller öppet även vid snöoväder och inställda skolskjutsar. 

Snöröjning på ÖsterlenSkolorna och förskolorna i Simrishamns kommun har ett samarbete där alla enheter hjälps åt med personal om det blir snöoväder. Det kan alltså innebära att ditt barn möter andra än den vanliga personalen och att den verksamhet som genomförs blir annorlunda än planerat. Skoldagen kan också komma att bli kortare än vanligt.  

Vi ber dig som är förskoleförälder och som är hemma (pga. snöoväder, föräldra­ledighet och dylikt) att om möjligt låta ditt barn också vara hemma eftersom vi med stor sannolikhet kommer att ha begränsad personalstyrka. Glöm inte att anmäla frånvaro till förskolan! 

Det är föräldrarna som ansvarar för att elev kommer till skolan och deltar i un­dervis­ningen. Om Du som förälder bedömer att det, på grund av väderleksläget, är faro­fyllt att släppa iväg ditt barn på egen hand till skolan så ska du naturligtvis inte göra det! Glöm i så fall inte anmäla frånvaron till skolan! 

Även om skolskjutsarna blir inställda är skolorna öppna för de elever som kan ta sig till sin skola. Den så kallde 15-minutersregeln gäller för alla turer. Det betyder att om bussen inte kommit fram till hållplatsen en kvart efter angiven avgångstid på turlistan ska eleven återvända hem och kontakta skolan. De skolbussar som kör kommer oftast fram längs de större vägarna, men klarar kanske inte av att komma fram på mindre vägar och hållplatser.

I samråd med Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vår skolskjutsentreprenör vädersituationen. Bedömningen görs på morgonen och i god tid för hemtransporterna. Olika bedömningar kan göras för skolskjuts med bussar och för skolskjuts med resursbussar (främst särskoleskjuts). Det görs inte olika bedömningar för olika områden i kommunen. 

Vid inställda skolskjutsar lämnas information via P4 Radio Kristianstad, barn- och utbildningsförvaltningens hemsida, entreprenörens Facebooksida (Kiviks Buss) samt skolorna. 

Föräldrar som kan köra sina barn till skolan (eller till en hållplats längs en större väg) måste också ta ansvar för elevens hemfärd från samma plats.

Elever får inte på eget bevåg åka hem med en eventuell tidigare buss. Om du som förälder känner oro inför hem­transporten och vill att ditt barn ska åka hem tidigare, uppmanas du kontakta respektive skolas expedition. Elever skickas inte hem i förtid utan godkännande av vårdnadshavare.

Har du några funderingar hör du naturligtvis av dig på telefon till någon av våra skolor. Kontaktuppgifter hittar du på Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida för respektive skola eller skicka e-post till gunilla.persson(at)simrishamn för ytterligare information.

Varma fötterAnvänd reflexer och se till att ha varma kläder och lämpligt på fötterna!