Studievägledning

Till oss studie- och yrkesvägledare vänder du dig för att få hjälp med frågor om studier, utbildningar och yrken.

Under ett vägledningssamtal går vi igenom:

· Hur ser din situation ut idag?
· Vilka möjligheter och begränsningar kan finnas?
· Vad finns det för olika alternativ?
· Vad ska du välja?

Ett krav i skollagen

Skollagen (2010:800) ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Våra studievägledare når du genom att välja en skola nedan.

Studievägledare vid.

Skolområde Korsavad

Österlengymnasiet och Särskolan