Förskola/pedagogisk omsorg

Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Information om kommunens nya Regler och taxa 2017

Skolverket har ändrat maxtaxan och kommunen har därför anpassat avgiftsnivåerna därefter. Ny maxtaxa gäller från 1 april 2017. Om den gemensamma inkomsten före skatt i hushållet överstiger 45.390 kronor per månad inträder maxtaxan.

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Du kan läsa mer om förskolan på Skolverkets hemsida.

I Simrishamns kommun finns två områden, Nord och Syd, med förskola/pedagogisk omsorg. I rubrikraden till vänster under "Hitta förskola/pedagogisk omsorg" kan du läsa mer om förskolorna och där hittar du även kontaktuppgifter.

Här kan du ansöka om förskoleplats/pedagogisk omsorg. Har du redan placering i kommunen kan du logga in och ändra uppgifter. Du kan titta på tidigare utskickade fakturor m.m.

Presentation av förskola/pedagogisk omsorg. Läs mer här

Statistik och utvärdering

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Du kan läsa mer om statistik och utvärdering här.

Verksamhetsfrågor:

Kontakta respektive förskola

Kontakten Simrishamn svarar på frågor gällande köhantering och fakturor

Kontakt Simrishamn, tfn 0414-81 90 00