Förskolans arbetssätt

Lek ,lärande, skapande, rörelse, sång, samarbete och glädje är naturliga delar av vår vardag.

Barn som bygger Barn målar
Barn spelar spel På Villut använder vi alla situationer för att utmanar barnen och deras utveckling. Era barn är en otrolig inspirationskälla och vi arbetar utifrån deras förutsättningar och intressen. Det är också viktigt för oss att barnen får uppleva känslan av att "Jag kan".