Pedagogisk omsorg, Syd

Huvudbild, barnVerksamheten Pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar emot barn i det egna hemmet och låter barnen delta i förekommande dagliga aktiviteter.

Barn i åldrarna 1-12 år kan erbjudas plats i pedagogisk omsorg som bedrivs i form av familjedaghem.

Dagbarnvårdarna hjälper varandra med barngrupperna och planerar och organiserar verksamheten för att på bästa sätt möta föräldrars behov av omsorg och god verksamhet för sina barn.

En rolig samt trygg verksamhet stimulerar till utveckling genom barns nyfikenhet och lust att lära. Genom lek och skapande får barn möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omsorg till andra. Vi arbetar aktivt med spårkutveckling, genus och jämnställdhet.