Nallens förskola

Välkomna till en förskola där barns hållbara miljömedvetenhet genomsyrar verksamheten.

barn som bygger 

Nallens förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Med daglig lek, rörelse, skapande, experimenterande, utevistelse, sagor, musik samt härliga samtal utvecklas barnen till ansvarstagande och självsäkra individer. 
Det är dessutom viktigt att barnen känner trygghet och att vi aktivt arbetar med barns inflytande och demokrati. Genom detta får barnen en god självkänsla och nyfikenheten till att lära växer.

Vi på vår förskola dokumenterar barnets lärandeprocesser.
Du och ditt barn kan följa hemma vad som händer på vår förskola via PLUTTRA - vårt digitala dokumentationsverktyg.


Telefon: 0414-81 96 17
Besöksadress: Annelundsvägen 12, Simrishamn