Gymnasieutbildning

Välkommen till gymnasieskolorna i Simrishamn

Nu har du möjlighet att söka till vår nya gymnasieskola Nova Academy om du väljer ett högskoleförberedande program eller till Österlengymnasiet om du väljer ett yrkesprogram som bedrivs i form av lärlingsutbildning. Här kommer även att finnas introduktionsprogram (IM-program).

Nova Academy

Nova AcademySimrishamns nya gymnasieskola är utformad med elever, för elever. Vi startade hösten 2014 och började med två högskoleförberedande utbildningar Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Inför hösten 2015 utökades det med ytterligare ett högskoleförberedande program, Naturvetenskapsprogrammet. Inför antagningen 2017 har vi fått riksrekryterande spetsutbildning för estetiska programmet inriktning teater.

Du kan läsa mer om skolans inriktningar och profiler på Nova Academys hemsida.

Läs mer om oss här eller besök oss på Facebook.

Österlengymnasiet

ÖsterlengymnasietÖsterlengymnasiet är ett av Sveriges största lärlingsgymnasier, sett till folkmängden i kommunen, och även en av de första gymnasieskolorna i Sverige som började med yrkesprogram som lärlingsutbildning. Utförlig programinformation om våra yrkes- och introduktionsprogram (IM) hittar du på Österlengymnasiets hemsida. Du kan även här läsa och få grundläggande högskolebehörighet - mer information om detta finns på Österlengymnasiets hemsida. 

Du kan även besöka oss på Facebook. På vår hemsida kan du läsa om inriktningar, programfördjupning med mera.

Gymnasieantagning

Antagning till gymnasieskolan sker i samarbete med antagningskansliet i Kristianstad.

Du som går i grundskolan eller på ett introduktionsprogram kommer att få ett personligt lösenord av din SYV via ett brev i januari.

På webbsidan www.skanegy.se kan du läsa mer om gymnasievalet samt göra din ansökan på webben. I sidans rubrikrad hittar du bl.a. information kring behörighetskrav för nationella program, meritvärde, viktiga datum, studieekonomi, öppet hus m.m. Det  finns även information kring studier på annan ort och vad ett andrahandsmottagande innebär.

Antagning - så här går det till. Läs mer här.

Har du frågor angående ditt gymnasieval ska du i första hand kontakta studie- och yrkesvägledaren på den skola du går.

Vill du ha information när det gäller profiler, kurser, kursinnehåll, schema med mera vänder du dig direkt till skolorna Nova Academy och Österlengymnasiet.

Statistik och utvärdering

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om skola. Du kan läsa mer om statistik och utvärdering här.