Österlengymnasiet

Välkommen till Österlengymnasiet: Skolan som ger dig möjligheten att förverkliga dina framtidsdrömmar! 

Vi hälsar våra nya elever välkomna!

Österlengymnasiet har redan nu 24 elever som är antagna till lärlingsprogrammen, som startar hösten 2017. Vi har dessutom 25 elever som ska börja i åk 2.

Det är roligt att så många har upptäckt möjligheten att snabbt få jobb och dessutom högskolebehörighet. Vi har fortfarande möjlighet att ta emot några ytterligare sökande, främst i åk 1 och 2 på vård- och omsorgsprogrammet.

Du kan göra ett eget omval efter den 23 juli, eller kontakta SYV Anna Engström (tel. 0414-819531) på Österlengymnasiet före den 23 juli.

Grattis till årets studenter!

Efter avslutningen på Vitemölla badhotell så blev det utspring på Valfisken tillsammans med Nova Academy, och därefter parad med musikkåren och fanbärare till Stortorget, där det hölls tal. Tre lastbilar med stora flak tog sedan våra avgångsklasser till vidare festligheter.

student

Det är vi som redan har fått jobb och 60 % av oss fick högskolebehörighet!

Lärlingsutbildningar säker väg till jobb!

"Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb." Läs hela pressmeddelandet här.

Yrkespraktik i London!

london

Nästa vår får lärlingstreorna på Österlengymnasiet möjlighet till yrkespraktik i London! Det är nu klart att Österlengymnasiet får 300 000:- till yrkespraktik i London. Under våren 2018 får de lärlingar som går i årskurs 3 möjlighet att praktisera i London under tre veckor. De kommer att bo i familj och praktisera på en arbetsplats inom sitt eget yrkesområde.

Österlengymnasiet har ansökt om projektpengar genom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger eleverna möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Projektet är en början och en utveckling av Österlengymnasiets framtida internationalisering och kommer ge eleverna en möjlighet att vidga sina perspektiv.

Skolstart hösten 2017

Dessa program startar hösten 2017. Klicka på bilderna för att läsa om de olika programmen! OBS El- och energiprogrammet är ett skolförlagt yrkesprogram, så upplägget ser annorlunda ut jämfört med våra övriga program.

länk länk
länk länk

Visste du att...?

  • Samtliga elever i åk 1 (även IM) får åka på en musikal/teaterföreställning.
  • Samtliga lärlingselever (och EE) åker till Stockholm på våren i åk 2.
  • Samtliga lärlingar får möjlighet till yrkespraktik utomlands under max tre veckor på våren i åk.3.
  • Samtliga lärlingselever (och EE) i åk 3 får träna på Friskis & Svettis två gånger per vecka under hela läsåret.

Fotbollsträning för fotbollsakademin!

Alla som gått fotbollsakademin på Korsavadsskolan och söker till Österlengymnasiet är garanterade plats på fotbollsträningen tillsammans med NOVA-academy. Övriga sökande kommer kunna göra antagningsprov.

Frågor och funderingar?

Har du frågor om våra utbildningar, vill skugga en elev eller byta till vår skola? Välkommen att kontakta SYV Sara Westberg på 0709 81 95 17.