Elev på ÖG

För dig som är elev på Österlengymnasiet.

Mobilfria lektioner

Österlengymnasiet har mobilfria lektioner.
 

Information om skolskjutsar

Här kan du läsa om kommunens skolskjutsar.

Frånvaro

Vårdnadshavare kan få SMS eller E-post om frånvaro. Om du vill ta del av denna service måste du som vårdnadshavare lämna ditt mobilnummer och/eller e-post till skolan. Du kan läsa mer om hur du går tillväga här. (För snabbare uppladdning av denna pdf - tryck på knappen: F5).

Skolans länkar

 • Dexter

 • Edulife

 • Skolmat

 • Ordningsregler

 • Åtgärd vid brandlarm

 • Synpunkter och klagomål

 • Drogpolicy och handlingsplan

 • Tillägg till drogpolicy / handlingsplan

 • Handlingsplan vid risk om hot och våld

 • Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar

 • The School Equality Plans in Dari for 2016 and 2017

 • The School Equality Plans in Arabic for 2016 and 2017