IM-program

IM (Introduktionsprogram) på Österlengymnasiet

Studievägledare är Anna Engström, 0414-81 95 31

För att komma in på ett yrkesförberedande program krävs det minst godkända betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare fem ämnen. Motsvarande krav för högskoleförberedande program är minst godkända betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare nio ämnen. Om du saknar rätt behörighet kan du läsa upp dina grundskoleämnen på något introduktionsprogram. Du kan också kombinera dessa studier med vissa gymnasiekurser. Alla studier läggs upp individuellt utifrån dina mål och behov. Beroende på vilket mål du sätter för din utbildning, finns följande introduktionsprogram:

Yrkesintroduktion

För dig som har målet att komma in på ett yrkesförberedande program. Här studerar du utifrån ett individuellt upplägg tre dagar i veckan och har praktik två dagar i veckan.

Preparandutbildning

För dig som har målet att komma in på ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Här studerar du utifrån ett individuellt upplägg fem dagar i veckan. Det finns också möjlighet att komma ut och praktisera en kortare, sammanhängande period.

Individuellt alternativ

Ett individuellt upplägg för dig som har målet att börja med yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden. Här erbjuds även speciellt utformade studier för elever med problematik inom autismspektrum.

Programinriktat individuellt val

För dig som vill få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Du börjar på ditt program samtidigt som du gör färdigt det ämne, eller de ämnen, som du missat i grundskolan.

Språkintroduktion

För dig mellan 16 och 20 år som behöver en introduktion till det svenska språket. Med fokus på huvudämnet Svenska som andraspråk arbetar vi med det svenska språket i olika sammanhang, och väver även in andra ämnen som samhällskunskap och biologi. Programmet är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Här kan du läsa vår skolas Verksamhetsutvecklingsplan för nyanlända.

Kontakta Österlengymnasiets studie- och yrkesvägledare för mer information.