Kulturpedagogiska enheten (KPE)

Kulturpedagogiska enheten KPE ansvarar för och organiserar kultur för barn och unga: i skolan med Kulturgarantin, på fritiden med Kulturskolan och på lovet med SommarKulturskolan.

 

Kulturskolan i Simrishamn - bästa Kulturskolan i Skåne 2015 och 2016 i Lärarförbundets rankning!

 Kulturskoleelever

Läs mer om vår fantastiska Kulturskola och vad vi kan erbjuda: www.simrishamn.se/kulturskolan  

Folderframida

Kulturskolan läsåret 2017/2018 2-12 år

Folder 17/18

Kulturskolan läsåret 2017/2018 13-19 år

 

Anmälan - instrument och solosång

 Anmälan - dans

 Anmälan - övrig gruppundervisning

Godsmagasinet vid stationen i Simrishamn.
Besöksadress: Stenbocksgatan 9, Simrishamn
Telefon: 0414-819601, kulturskolan@simrishamn.se 

Mer information: monica.fridh@simrishamn.se; 0414-81 96 03

 Följ oss på Facebook!

 

SommarKulturskolan

DANS   CIRKUS    KONST   MUSIK

https://vimeo.com/188138763/188260886

SommarKulturskolan i Simrishamn har som syftet är att skapa nya möten och ett stimulerande kreativt sommarlov för alla barn som bor i eller besöker kommunen.  Femminuters film om SommarKulturskolan:  https://vimeo.com/188138763/188260886

2016 följs SommarKulturskolan upp med en mängd aktivititer även under Höstlovet! 

Kulturgarantin i Simrishamn 10 år

Kulturgarantifolder framsida

Kulturgarantin omfattar kommunala skolorna och kultur i kommunens förskola och barnomsorg. Med politiskt fattat beslut, i nära samråd med kommunens skolor och utifrån skolans styrdokument omfattar den samtliga elever en garanti till kultur som intryck och uttryck integrerat i skolans dagliga arbete.
www.simrishamn.se/kulturgarantin  

Tvärkonferensen 26-27 november 2015:

På bron mellan kultur och skola - Kulturgarantin i Simrishamn, barnperpektiv i kommunal verklighet

 

Konferensen bestod av representanter för kultur, skola och politik, på nationell, regional och kommunal nivå. Från Skellefteå till Trelleborg.Simrishamns kommun hade ett brett deltagande, utöver KPEs personal deltog lärare, rektorer, politiker, kommundirektör och lokala artister, Inspirationsföreläsare, samtalsspår, om integration och barnkultur, konkret om Kulturgarantin i Simrishamn, möten med bl a rektorer och lärare i Kulturgarantin, allt bidrog till att göra en uppskattad succé! 
Viss dokumentation kring konferensen finns och kommer att sammanställas den närmsta tiden.

Program : På bron mellan kultur och skola