Kultur i skolan i Simrishamn

Barn och utbildningsnämnden i Simrishamn har politiskt tagna mål för arbetet med kultur i skolan.

  • Alla grundskolor ska arbeta aktivt med Kulturgarantin genom att alla elever årligen ska ha fått en kulturupplevelse i ett aktivt, lärande sammanhang.
  • Eleverna ska varje år erbjudas minst en upplevelse av professionell kultur samt eget skapande med handledning av utbildad kulturpedagog inom respektive ämne, i enlighet med Kulturgarantin. Grundskolepersonal ska erbjudas regelbunden handledning/fortbildning.