Estetiska verksamheter

De fyraåriga programmen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som gått i grundsärskola, träningsskola eller varit integrerade i grundskola. Vid gymnasiesärskolan på Österlengymnasiet finns individuella program, yrkes-och verksamhetsträning samt nationellt program, Administration, handel och varuhantering, Hantverk och produktion samt estetiskt program.

I de nationella programmen kombineras kärnämnen, kurser i karaktärsämnen och praktik. Du har, förutom gymnasiesärskolans kurser, även möjlighet att välja några av gymnasieskolan kurser t.ex teater, foto, och kurser i hotell och restaurangprogrammet

Kärnämnen

Du läser svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, estetisk verksamhet och idrott och hälsa.

Gemensamma kurser

Gemensamma kurser för alla på det estetiska programmet är arbetsmiljö och säkerhet, datorkunskap, estetisk orientering, kulturhistoria och nutida konst.

Valbara kurser

Dina intressen och förutsättningar ska vara grunden för ditt val av kurser. Exempel på kurser: bild och form, teater, musik, boende, fritid, kommunikation och samspel.