Skolområde Simrislund, F-6

Skolområde Simrislund omfattar två skolenheter, Simrislundsskolan F-3 och Fredsdalsskolan 4-6.

Välkomna till läsåret 2018 - 2019 

Fredsdalsskolan -  lämning och hämtning till och från skolan ska ske på den stora parkeringen. Undvik att stanna utanför skolan av säkerhetsskäl.

Simrislundsskolan ligger inbäddad i ett bostadsområde strax söder om Simrishamn och Fredsdalsskolan finns på Fredsdalsgatan 7 inne i Simrishamn.

Simrislundsskolan är fördelad i två hus, Öster och Väster med gemensam matsal, slöjdsal och idrottshall. Utemiljön kring skolan erbjuder möjligheter till lek och rörelse.

Närheten till strand, hav och ängar gör att eleverna i varierad grad erbjuds uteverksamhet under såväl skoldag som under fritidstiden.

Fredsdalsskolan ryms i norra flygeln fördelade på två plan. Lokalerna är nyrenoverade och har en utemiljö som formats av eleverna.

Skoltider för läsåret 2018/2019 för åk F-3 Simrislundsskolan.

Måndag, tisdag, torsdag och fredag börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 12.40.

Onsdagar börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 13.00

Skoltider för läsåret 2018/2019 för åk 4-6 Fredsdalsskolan

Måndag, tisdag, onsdag och fredag börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 14.00

Torsdagar börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 12.30

Våra prioriterande utvecklingsområde under läsår 18/19 är:

  • Tillgänglig lärmiljö
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 
 

Vi finns här:

  • F-3 Simrislundsskolan, Annelundsvägen 12.          
  • 4-6 Fredsdalsskolan, Fredsdalsgatan 7.