Skolområde Simrislund, F-6

Skolområde Simrislund omfattar två skolenheter, Simrislundsskolan F-3 och Fredsdalsskolan 4-6.

Ha ett härligt Sportlov vecka 8 

Simrislundsskolan ligger inbäddad i ett bostadsområde strax söder om Simrishamn och Fredsdalsskolan finns på Fredsdalsgatan 7 inne i Simrishamn.

Simrislundsskolan är fördelad i två hus, Öster och Väster med gemensam matsal, slöjdsal och idrottshall. Utemiljön kring skolan erbjuder möjligheter till lek och rörelse.

Närheten till strand, hav och ängar gör att eleverna i varierad grad erbjuds uteverksamhet under såväl skoldag som under fritidstiden.

Fredsdalsskolan ryms i norra flygeln fördelade på två plan. Lokalerna är nyrenoverade och har en utemiljö som formats av eleverna.

Skoltider för läsåret 2017/2018 för åk F-3 Simrislundsskolan.

Måndag, tisdag, torsdag och fredag börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 12.40.

Onsdagar börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 13.00

Skoltider för läsåret 2017/2018 för åk 4-6 Fredsdalsskolan

Måndag, tisdag, torsdag och fredag börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 14.00

Onsdagar börjar eleverna i skolan 07.50 och slutar 12.30

Följ oss på sociala medier:

Skolområde Simrislund F-6

Gilla och följ oss på FB

Våra prioriterande målområden är:

  • Kunskap och lärande
  • Normer och värde
 Följande kommer vi att utveckla för att nå högre måluppfyllelse
 
  • IKT-pedagogik – informations och kommunikations teknik
  • Lokala arbetsplaner på fritidshemmen
  • Värdegrundsarbete

 


Vi finns här:

  • F-3 Simrislundsskolan, Annelundsvägen 12.          
  • 4-6 Fredsdalsskolan, Fredsdalsgatan 7.