Individuell utvecklingsplan (IUP)

I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och sammanfatta vilka insatser som behövs för att elevens ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

IUP uppdateras ständigt i och med att lärarna lägger in planeringar för nya områden allteftersom samt att lärarna uppdaterar var eleverna befinner sig i relation mot kunskapskraven minst gång per termin. I Simrishamns kommun har vi valt att göra detta digitalt genom Unikum.