Arbetsplan för SYV på grundskolan

Det här arbetar vi studie- och yrkesvägledare med på grundskolan.

Allmänt

o Informera om vägledningsarbetet och förändringar inom utbildningsområdet för föräldrar, elever, lärare och övrig personal.
o Samarbete kring aktiviteter tillsammans med övrig personal.
o Kontinuerliga vägledningssamtal med elever.
o Delta i stödteam vid behov.
o Utvärdera och utveckla studie-och yrkesvägledningen.

Årskurs 6

o Studie- och yrkesvägledaren besöker 6-orna på de olika skolorna
o Information om språkvalet.
o Besöksdag på Korsavad.
o Föräldrainformation tillsammans med övrig personal på skolan.

Årskurs 7

o "Lära känna dig själv" övningar med eleverna.
o Gymnasieinformation
o Deltar på föräldramöte med respektive arbetslag. 

Årskurs 8

o Information om gymnasieskolan.
o Visa film om gymnasieprogrammen. 
o "Lära känna dig själv" och hur du gör "rätt" val övningar.
o Information inför elevernas prao.
o Fördelning av praoplatser.
o Besöka elever på praoplatser i mån av tid.
o Gruppvägledning och individuella samtal med alla 8-or.
o Arbeta med materialet ”Programväljaren"

Årskurs 9

o Grundlig information om gymnasieskolan, vidare studier och yrkesval. Självkännedoms-övningar, intressetest, arbete med Programväljaren.
o Individuella vägledningssamtal med alla 9-or.
o Föräldrainformation om gymnasievalet.
o Genomförande av gymnasievalet.
o Boka studiebesök ("skuggning") för elever som vill besöka andra gymnasieskolor.
o Prao
o Yrkesdagar då representanter för arbetslivet bjuds in till skolan.