Välkommen till Piratenskolan

Piratenskolan och Gärsnäs skola

 

 

 

 

 

 

Piratenskolan ligger naturskönt nära havet på Kivik. Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem och ingår i Skolområde Nord, vilket är en organisatorisk och pedagogisk gemenskap med skolorna i Sankt Olof och Gärsnäs. Skolans lågstadium arbetar åldersintegrerat. 

På Piratenskolan inryms även en förskola.

Verksamheten på Piratenskolan skall präglas av arbetsglädje och studiero. Hjärnan vill ha KUL - som för oss innebär kunskap, utveckling och lagarbete. Vi arbetar i en digital lärmiljö där våra elever har egna datorer eller läsplattor. 2016 vann vi Guldtrappan för ett framgångsrikt digitalt lärande.  

På Piratenskolan är FN:s barnkonvention ett levande dokument som skall genomsyra hela skoldagen och vi är sedan 2012 en Rättighetbaserad skola enligt UNICEFs standard. Barn får höras och synas på Piratenskolan!

Sjukanmälan görs på följande telefonnummer 0414-81 95 97 (personalrummet)

eller 0709-81 95 64 (fritidshemmet)  

Aktuellt från Piratenskolan

Följ vardagen på Piratenskolan

Länk till Piratenskolans Facebooks sida