Arbetslag 4-6

I klasserna 4-6 i Borrby går ca 70 barn. I varje klass finns en ansvarig mentor. Pedagogerna arbetar i de olika klasserna utifrån ämnesbehörighet. Fritidspedagogerna arbetar i alla klasserna utifrån uppdrag och behov. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för såväl lärande som trygghet för alla barn.

Vi arbetar i arbetslag 4-6:

Namn: Ämne:
Oscar Lundberg sv, ma, no, idh
Anna-Karin Larsson so, bild, fritidspedagog
Helene Olsson resurs
Sara Ottersten sv, so, mu, sva,ma
Elisabet Korsdala bild, fritidspedagog
Anki Larsson hkk
Jenny Ekman en, ma, so, sv, mu
   
Undervisande lärare utöver arbetslaget:  
Olof Jönsson tmt-slöjd
Ann-Louise Silow txt-slöjd
Boel Andersson eng
Carola Åkesson mu