Elevhälsa

Skolsköterska

Skolsköterska Lotten Schön arbetar med elevhälsa på Borrby skola. Skolsköterskan arbetar på Elevhälsans uppdrag tillsammans med kommunens övriga skolsköterskol och skolläkare. Till vardags är hon en viktig kugge på skolan tillsammans med såväl skolledning som stödteam.

Lotten Schön 0411-81 95 50

Skolans likabehandlingsplan hittar man här.