Förberedelseklassen

Vi som jobbar i förberedelseklassen:

Sara Ottersten Lärare
Andrea Grapengiesser Lärare
Firas Abdulsada studiehandledning arabiska
Mujtaba Jahfary studiehandledning dari