Languages

Senaste inlägget

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling - En upphandlares perspektiv

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling – ur upphandlarens perspektiv. Igår var jag och Johan Kohnke på spridningskonferens i Helsingborg avseende projektet ”Sysselsättning genom offentlig upp…

Vem skyddar kommunens konsumenter?

För att skydda konsumenter och även för att göra det lättare för näringsidkare att bedriva sin verksamhet så har vi i Sverige en konsumentköplag som reglerar vad som gäller då man som konsument köper …

Custom made vehicles - An international market?

Förra sommaren skrev vi avtal för leverans av Simrishamns kommuns första bokbuss. I upphandlingen inkom två anbud, varav Nu-Track Ltd tilldelades kontraktet. Nu-Track Ltd är ett företag baserat på Nor…

En bild säger mer än 1000 ord?

Efter att ha genomfört ett 50-tal internutbildningar inom olika områden skulle jag säga att det nästan alltid är som lättast att nå fram till "eleverna" när man använder sig av en bild istället för at…

Sveriges Offentliga Inköpares (SOIs) lagförslag - en kommentar

SOI släppte idag sitt förslag till lag om upphandling under tröskelvärdet. Kommenterat här av ordförande Emma Breheim. Många verkar hylla lagförslaget då det inbjuder till förenkling, och det är förs…

Excel för inköpare - del 3, praktisk tillämpning

Nu när statistikunderlaget är färdigt kan man börja fundera på hur man praktiskt kan tillämpa underlaget i inköpsarbetet. I det färdiga statistikunderlaget finns följande kolumner: Leverantörsnamn …

Excel för inköpare - del 2, kategorisering

I det här inlägget kommer vi bygga vidare på del 1 och börja kategorisera våra inköp på andra sätt än utefter enbart kontering. Jag tror att man i de flesta ekonomiprogram kan få ut information om vil…

Excel för inköpare - del 1

I mars eller april varje år brukar det alltid vara en del företag (eller privatpersoner) som vill ha ett utdrag över kommunens leverantörstransaktioner för det föregå…

Publikation: Rutiner för inköpsverksamheten i Simrishamns kommun

Rutiner för inköpsverksamheten i Simrishamns kommun Som jag skrivit om tidigare här på bloggen så genomförde vi en omorganisation av upphandlingsverksamheten under slutet av 2017, som bland annat inn…

Fast pris, rörligt pris eller kombination?

Rent teoretiskt ska valet av utvärderingsmodell inte spela någon roll för vilka totalpriser som lämnas i anbudet. Leverantörerna som lämnar anbud har en kostnadsbild kopplad till kontraktet, räknar ut…

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.