Languages

Inlägg från februari 2015

Livsmedelsdialog i Ystad

Jag har med jämna mellanrum skrivit om vår distributionscentral (DC) som vi driver tillsammans med Tomelilla, Ystad och Akka Frakt. Anledningen till att projektet samordnad varudistribution blev verklighet var bland annat för att underlätta distributionen för små- och medelstora företag som vill leverera livsmedel till våra kommuner...

Nya upphandlingsdirektiv

Igår var vi några upphandlare som var inbjudna till SKLs kontor i Malmö för att gå igenom de nya EU-direktiven om offentlig upphandling och vad dessa kommer innebära när de införlivas i svensk lag i april nästa år. Kortfattat kan man säga att vi som upphandlande myndigheter kommer få bättre möjligheter att verka för en socialt och lokalt hållbar upphandling. Nedan går jag igenom några av de intressantaste punkterna som kom upp.