Languages

Inlägg från september 2015

Julklappsmässan - Ny information

Jag har tidigare skrivit om julklappsmässan och lovade då att återkomma med mer information när den fanns tillgänglig. Nu är tid och plats bestämt, och mässan kommer att hållas Tisdagen den 20:e oktober mellan klockan 10.00 – 13.00 i Fullmäktigesalen i Kommunhuset, Simrishamn...

Upphandlingsmyndigheten

Från och med den 1 september har vi en ny myndighet i Sverige som är helt specialiserad på offentlig upphandling. De tar över ansvaret efter Konkurrensverket som tidigare var tillsynsmyndighet.

Mycket av informationen som finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida är tagen från Konkurrensverket, till exempel olika publikationer om offentlig upphandling. Lite nyheter listas nedan.