Languages

Inlägg från december 2016

Ny lagstiftning och dynamiska inköpssystem

​Den 1 januari 2017 kommer den nya upphandlingslagstiftningen att börja gälla i Sverige. Delar av lagstiftningen har varit i effekt sedan början av året eftersom det är ett EU-direktiv, men vid årsski…