Languages

Inlägg från juni 2016

Direktupphandlingsmodul och en vilande blogg

Kommunen har idag börjat använda en modul som underlättar för chefer och beställare att genomföra direktupphandlingar enligt kommunens interna riktlinjer.

Besök av Upphandlingsmyndigheten

Syftet med mötet för min del var att få ge en bild av hur olika delar av upphandlingsprocessen, och även andra närliggande processer, kan bidra till vissa problemområden som Upphandlingsmyndigheten aktivt arbetar för att förbättra (Exempelvis små företags möjlighet att lämna anbud). Syftet var också att förmedla våra kommuners bild av vilka områden Upphandlingsmyndigheten bör arbeta vidare med för att förenkla det dagliga arbetet för oss.