Languages

Inlägg från september 2016

Leverantörsträff samordnad varudistribution

Kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution - där Akkafrakt är leverantör - löper ut 2017-06-30. Kommunen håller för tillfället på att undersöka förutsättningarna för att genomföra en ny …

A beautiful mind

Nashjämvikt, ett tillstånd inom ekonomisk teori (spelteori) som vanligtvis brukar illustreras med exemplet ”Fångarnas dilemma”, används vanligtvis av ekonomer för att förutse enskilda aktörers (spelares) agerande i olika situationer. En Nashjämvikt uppstår när spelarna inte har något att tjäna på att ensam byta strategi utan måste göra det tillsammans med övriga spelare för att tjäna på sitt strategibyte.

Hemsidan omarbetad

Som ett led i arbetet med Förenkla, helt enkelt (och kommunens aktuella projekt för att förbättra vår digitala kommunikation) har jag omarbetat vår hemsida som berör upphandling och inköp.

Direktupphandling av kundtjänstsystem till Kontakt Simrishamn

I början av april nästa år är tanken att medborgare ska kunna nå kommunen med bara ett telefonnummer eller genom att besöka Kontakt Simrishamn på webben eller i stadshuset. Den första rekryteringsannonsen till Kontakten har redan varit ute, och i fredags annonserade vi efter en leverantör av ett kundtjänstsystem.