Languages

Inlägg från 2017

Jul, brädspel och offentlig upphandling

Nu börjar det närma sig jul och undertecknad har varit föräldraledig en vecka för att hinna med julklappsinköp, bakning, umgänge med barnen och allt annat som ska hinnas med inför julhelgen. Jul har, i alla fall i min familj, alltid varit synonymt med sällskapsspel och vanligtvis har det funnits i alla fall ett nytt spel under julgranen varje år.

Medvetet beslutsfattande

Den 1 december deltog vi i Simrishamn samt upphandlare från Ystad, Tomelilla och Sjöbo på upphandlingsmyndighetens årliga konferens via webbsändning. Samma dag släppte upphandlingsmyndigheten sin rapport Trendens, en rapport som visar på utvecklingen på upphandlingsområdet. På framsidan av Trendens hade upphandlingsmyndigheten särskilt lyft fram två ord, och dessa diskuterades även på konferensen. Orden var ”Medvetna beslut”...

Användaranpassad information

Ett område som vi har jobbat en del med det senaste året är hur avtal när de är upphandlade överlämnas till verksamheterna. Vanligtvis när en upphandling är avslutad så övergår ansvaret för (ram)avtal…

Vad menas med en upphandlingsprocess?

En lyckad upphandling förutsätter en tydlig och kvalificerad beställarorganisation. Texten är från Upphandlingsmyndighetens hemsida och tycker jag säger rätt mycket…

Varför, varför, varför?

”5 varför” är en metod som Toyota använder sig för att komma till roten av en frågeställning eller ett problem. Kortfattat går det ut på att man ställer frågan ”Varför”, sen svarar man på den och upprepar processen minst fyra gånger till för att komma till källan av ett problem.

Kan man spara pengar genom att köpa strumpor för 6 000 kronor paret?

 Rubriken anspelar förstås på den omtalade upphandlingen som Stockholms Läns Landsting gjorde av förbrukningsvaror, där det mest bestående intrycket från tidningsartiklarna nog är att man i avtalet köpt strumpor för 6 000 kronor paret, att avtalet blivit fem gånger dyrare än beräknat och att man var tvungen att avsluta avtalet i förtid. Trots detta skulle jag vara beredd att svara Ja på rubricerad fråga – ett påstående som jag förstår att man kanske inte kan göra utan en närmare förklaring.

Ny organisation för upphandlingsverksamheten

Simrishamns kommun har fått en ny organisation för upphandlingsverksamheten!