Languages

Inlägg från november 2017

Användaranpassad information

Ett område som vi har jobbat en del med det senaste året är hur avtal när de är upphandlade överlämnas till verksamheterna. Vanligtvis när en upphandling är avslutad så övergår ansvaret för (ram)avtal…