Nyheter

Konstverk på Joneberg

Nu har det nya konstverket skapat av Anders Kapell kommit på plats på torget i kvarteret Joneberg. Konstverket en del i färdigställandet av den offentliga miljön mellan Jonebergshallen och de nya bostadshusen Merhem och Höjden samt äldreboendet Joneberg Plaza.

En ny stadsdel växer fram

Arbetet med att utveckla Skansen till en ny central och attraktiv stadsdel nära havet har tagit fart. Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen beslutat om planbesked för Garvaren 13 som omfattar en stor del av Skansens i sydost.

Simrishamns Bostäder AB har redan köpt entreprenaden för två punkthus på Skansen nära stationen av Skanska.

64 nya bostäder i centrala Simrishamn

Nu är det klart vilket byggbolag som får i uppdrag att projektera och bygga de kommande flerbostadshusen i Trekanten, vid Skansen i centrala Simrishamn.

Det blir byggbolaget Skanska som får i uppdrag att genomföra bygget.

Bokslut 2016

Bokslut för 2016 är nu klart för Simrishamnsbostäder. Resultatet beräknas till

8,7 Mkr (4,2 Mkr) vilket är en bit över Simrishamn kommunens = ägarens avkastningskrav på bolaget. Resultatet ger nödvändigt eget kapital att satsa i planerade nya bostadsprojekt.

Hänt 2016

Kundenkät 2016: Förbättrat hyresgästbetyg

Nya hyror 2017

Kundenkät 2016

Trekanten godkänt

Tillsammans med Simrishamns kommun har Simrishamns Bostäder AB arbetat med en ny detaljplan för nordvästra delen av Skansen den s.k. ”Trekanten”. De första bostäderna kan börja byggas redan våren 2017.

Punkthus på Trekanten

Tillsammans med Simrishamns Kommun driver Simrishamns Bostäder AB arbetet med en ny detaljplan för nordvästra delen av Skansen den s.k. ”Trekanten”. Det är en första etapp av omvandlingen av Skansen till en blandstad med många nya bostäder, men också verksamhetslokaler för befintliga verksamheter och nya. De första bostäderna kan börja byggas redan vid årsskiftet.

Östra planteringen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014 om ett planprogram för kv Lasarettet, Östra planteringen, Gjuteriplan och Sjöfartstråket. Kopplat till det har Simrishamns Bostäder AB begärt en markanvisning av Östra Planteringen för ett bostadsprojekt med inriktning ”bostadshus i park”.

Nya hyror 2016

Kundenkät - fortsatt bra betyg

Simrishamnsbostäder har nu fått resultatet av årets hyresgästenkät. Samtliga hyresgäster har fått svara på viktiga frågor om bolagets service och bostäder.

- Hela 69 % av våra hyresgäster ...

Ny hyressättning - Så här arbetar vi

Hyresgästföreningen och Simrishamnsbostäder har enat sig om att se över hyressättningen för Simrishamnsbostäders samtliga bostäder. Parter vill tillsammans åstadkomma en konsekvent och sakligt grundad ...

Projekt Joneberg


Nyhetsarkiv för simrishamnsbostäder