Uthyrning Trekanten igång

I december skickade Simrishamns Bostäder AB ut intresseanmälan med bofakta för Trekanten med sina 64 bostäder. När svarstiden gått ut har 61 personer anmält intresse för att hyra en bostad. Nu börjar tilldelning och kontraktsskrivning. Det sker successivt i kötidsordning och beräknas fortgå under februari-mars.

Bygget 180129

Byggarbetena med husen fortgår helt enligt plan för inflyttning fjärde kvartalet 2018. Under vecka 2 påbörjades montering av stomme. Stomarbetena pågår till slutet av april. Därefter vidtar inrednings- och ytskiktsarbeten.

-       Det är glädjande att så många redan anmält intresse för Trekanten, säger Per-Olof Järvegren, VD för Simrishamns Bostäder AB. Vi ligger mycket bättre till än vid motsvarande tidpunkt för Joneberg. Trekanten ger ett rejält tillskott till den lokala bostadsmarknaden som leder till flyttkedjor och svarar mot många människors behov av en prisvärd bostad.

-       Projektet följer gällande detaljplan och nödvändiga tillstånd har beviljats, fortsätter Per-Olof Järvegren. Det är därför en uppseendeväckande opinionsbildning som pågår mot projektet. Projektet har växt fram fullt transparent, människor har kunnat och har lämnat synpunkter under processen och beslut har fattats i demokratisk ordning. Att avbryta bygget nu skulle leda till stora ersättningsanspråk.

Erbjudande om att hyra någon av de nya bostäderna skickades i första hand till de 190 personer som tidigare lämnat sitt intresse för Trekanten. Men det är inte för sent att anmäla intresse för kvarvarande bostäder. Enklast sker det via www.simrishamnsbostäders.se. Frågor om uthyrningsarbetet besvaras av Simrishamns Bostäders uthyrare Gunilla Bengtsson och Eva Lindeborg på tel 0414 – 81 96 30.

För ev ytterligare information om projektet kontakta Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på tel 0414-81 96 44.