Uthyrning Trekanten - februari

SNABB UTHYRNING AV TREKANTEN

Under februari har Simrishamnsbostäder successivt skickat ut hyreskontrakt för de nya bostäderna i Trekanten. Idag har 37 kontrakt tecknats för de 64 bostäderna. Kontraktsteckningmed de 61 anmälda intressenterna sker successivt i kötidsordning och beräknas fortgå under februari-mars.

Byggarbetena med husen följer tidplan. Det första huset reser sig i just nu 7 av 8 våningar och snart påbörjas montering av hus 2 om sex våningar. Husen kommer att stå klara i god tid före inflyttning 1 november resp 1 december 2018.

-       Uthyrningen löper på fantastiskt bra, säger Per-Olof Järvegren. Vi möter ett stort intresse både från simrishamnsbor och inflyttare. Trekanten berikar bostadsmarknaden i Simrishamn och öppnar för flyttkedjor, inflyttning och svarar mot många människors behov av en prisvärd bostad.

 -       Projektet är också startskottet på utvecklingen av hela Skansen, fortsätter Järvegren. Intresset för att investera i och bygga bostäder i Simrishamn ökar.

Nu ser vi fram emot att detaljplanen för etapp 2 antas.

 -       Bygget av Trekanten löper på helt enligt plan. understryker Järvegren. Projekt Trekanten har bygglov och detaljplanen har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen har 2018-02-08 också avvisat överklagandet av beslutet om bygglov:

Citat ur länsstyrelsen beslut Dnr 403-3647-2018:

” Sista datum för överklagandet var den 25 juli 2017. Överklagandet inkom först 4 januari 2018 och således för sent. Vad klaganden har anfört ändrar inte den bedömningen. Det är därför rätt av samhällsbyggnadsförvaltningen att avvisa överklagandet av bygglovsbeslutet.”

Erbjudande om att hyra någon av de nya bostäderna skickades i första hand till de 61 personer som anmält att de vill teckna kontrakt av de 190 personer som lämnat sitt intresse för Trekanten. Men det är inte för sent att anmäla intresse för en bostad. Enklast sker det via www.simrishamnsbostäders.se. Frågor om uthyrningsarbetet besvaras av Simrishamns Bostäders uthyrare Gunilla Bengtsson och Eva Lindeborg på tel 0414 – 81 96 30.

För ev ytterligare information om projektet i stort kontakta Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på tel 0414 - 81 96 44.