Bygga & bo

Simrishamn är en vacker kommun som har mycket att erbjuda. Här finns ett varierande landskap med släta åkrar, böljande fält och lummiga skogar. I vår kommun finns små idylliska byar, pittoreska fiskelägen och breda milsvida sandstränder. Det finns ett brett kulturutbud av många olika slag som till exempel måleri, skulptur, glaskonst och teatrar.

Tomtmark för bostadsprojekt till salu

Simrishamns kommun har tomtmark till salu för uppförande av bostäder i genuin miljö, i ”Gamla stan”, vid Västra Parkskolan, på Nisbethsgatan i Simrishamn.  Kommunen är angelägen att de fyra fastigheterna byggs i ett sammanhang för att passa bra i den känsliga kulturmiljön.

Intresserad? Lämna ditt bud och förslag innehållande gestaltning/utförande, i överensstämmelse med gällande planbestämmelser / handlingar. Anbud ska lämnas skriftligt och i slutet kuvert. Märk kuvertet ”Folkskolan”. Frågor? – kontakta Malin Alm, mark- och exploateringsingenjör

Här finns ett varierat boende och på flera platser i kommunen planeras för bostäder. Det finns såväl hyres- som bostadsrätter och tomter för villabebyggelse. Gård i rapsfältDet är ständigt en balansgång mellan att bevara våra fina miljöer och att tillåta exploatering för olika byggnationer. De senaste åren har det varje år flyttat in över 900 personer till vår kommun. Vår främsta strävan är att främja en fortsatt hög inflyttning och därmed befolkningstillväxt i vår kommun. Viktiga faktorer för att attrahera folk att flytta hit och stimulera företagande är tillgång till bra bostäder, en bra infrastruktur och ett brett utbud av kommunal service av hög kvalitet.

Här kan du ladda ner tidningen "Nyinflyttad". Vill du att vi skickar dig tidningen kan du höra av dig till Kontakt samhällsbyggnad, samhallsbyggnad (at) simrishamn.se eller per telefon 0414-81 92 00.


Kontakt samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad på olika enheter och områden: Bygglov och planering,  Fastighet, Gata och Park, Mätning och exploatering samt Vatten och avlopp.

Kontakten är Samhällsbyggnadsförvaltningens reception och ansikte utåt. Via ett telefonnummer kan ni få hjälp med era frågor som rör verksamheten och få hjälp att komma i kontakt med rätt tjänsteman. Ni hittar oss på Björkegrenska gården, Storgatan 22 i Simrishamn.

Mån - fre kl. 09.00 - 15.00. (övrig dagtid - ring kommunens växel, 0414-819 000)
Avvikande öppettider förekommer vanligen dag före helgdag.
Tel: 0414-81 92 00

För frågor gällande specifika bygglovsfrågor:
Mån - fre kl. 10.00 - 12.00 

Fax: 0414-81 97 01

E-post: kontakt samhällsbyggnad


Bygglov

Det är viktigt att du som tänker bygga nytt eller bygga om tar kontakt med kommunen i god tid för att få reda på vilka bestämmelser som gäller och för att få goda råd. En del ärenden - till exempel sådana som flera myndigheter ska yttra sig över - kan nämligen ta lång tid.

För att hinna handlägga alla ärenden, har vi infört telefontider för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.


Tomter för småhus

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan anvisa byggnadsklara tomter för småhus. Byggklar tomtmark finns i de flesta tätorter inom kommunen.

Det finns även privata tomter på flera ställen i kommunen. För information, kontakta kommunens mäklare.