Bygga & bo

Trygghetsvandring i Gärsnäs den 9 november kl 17-19

Varmt välkomna på en trygghetsvandring i Gärsnäs där kommunens tjänstemän, tillsammans med polis och andra intressenter, träffar medborgare för att gemensamt titta på otrygga platser och tillsammans diskuterar eventuella lösningsåtgärder. Vandringen utgår från insamlade synpunkter från denna webbenkät där ni enkelt markerar sträcka, punkt eller område i kartan och skriver en liten kommentar om vad ni anser är otryggt på platsen. https://lund-undersokning.vdrift.se/s/garsnas-trygghet. Notera att man endast kan fylla i sina kommentarer fram till måndagen den 7 november, de sista två dagarna sammanställer tjänstemännen alla kommentarer och väljer ut vandringsrutten.

 Vi ses!

Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i kvarteret Joneberg

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheterna Joneberg 8 och 9 inne i Simrishamns tätort. Syftet med tävlingen är att ge olika intressenter möjlighet att lämna in utformningsförslag och anbud för markområdet. Simrishamns kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna uppräknade, och beskrivna, bedömningsgrunderna. Målet är en genomtänkt gestaltning till bästa pris. Kommunen avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal med vinnaren.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Simrishamns kommun enligt anvisningarna i inbjudan. Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun tillhanda senast 2016-10-03.

Inbjudan
Plankarta
Illustrationsplan
Planbestämmelser
Parkeringsnorm
Kulturmiljöstråk
Kulturmiljö, länsstyrelsen

Simrishamn är en vacker kommun som har mycket att erbjuda. Här finns ett varierande landskap med släta åkrar, böljande fält och lummiga skogar. I vår kommun finns små idylliska byar, pittoreska fiskelägen och breda milsvida sandstränder. Det finns ett brett kulturutbud av många olika slag som till exempel måleri, skulptur, glaskonst och teatrar.

Tomtmark för bostadsprojekt till salu

Simrishamns kommun har tomtmark till salu för uppförande av bostäder i genuin miljö, i ”Gamla sta´n”, vid Västra Parkskolan, på Nisbethsgatan i Simrishamn.  Kommunen är angelägen om att området, bestående av fyra bostadstomter och en gemensamhetsanläggning (för gångpassage, miljöhus och trottoar), byggs i ett sammanhang för att passa bra in i den känsliga kulturmiljön.

Intresserad? Lämna ditt bud tillsammans med ett grovt gestaltningsförslag. Här hittar du gälllande planbestämmelser / handlingar. Anbud ska lämnas skriftligt och i slutet kuvert. Märk kuvertet ”Folkskolan”. Kommunen kommer att utvärdera efter erbjudet pris. För att vara med i utvärderingen ska ditt anbud ha kommit in senast 2016-06-20.

Här finns ett varierat boende och på flera platser i kommunen planeras för bostäder. Det finns såväl hyres- som bostadsrätter och tomter för villabebyggelse. Gård i rapsfältDet är ständigt en balansgång mellan att bevara våra fina miljöer och att tillåta exploatering för olika byggnationer. De senaste åren har det varje år flyttat in över 900 personer till vår kommun. Vår främsta strävan är att främja en fortsatt hög inflyttning och därmed befolkningstillväxt i vår kommun. Viktiga faktorer för att attrahera folk att flytta hit och stimulera företagande är tillgång till bra bostäder, en bra infrastruktur och ett brett utbud av kommunal service av hög kvalitet.

Här kan du ladda ner tidningen "Nyinflyttad". Vill du att vi skickar dig tidningen kan du höra av dig till Kontakt samhällsbyggnad, samhallsbyggnad (at) simrishamn.se eller per telefon 0414-81 92 00.


Kontakt samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad på olika enheter och områden: bygglov och planering, fastighet, gata och park, mätning och exploatering samt vatten och avlopp.

Kontakten är Samhällsbyggnadsförvaltningens reception och ansikte utåt. Via ett telefonnummer kan ni få hjälp med era frågor som rör verksamheten och få hjälp att komma i kontakt med rätt tjänsteman. Ni hittar oss på Björkegrenska gården, Storgatan 22 i Simrishamn.

Mån - fre kl. 09.00 - 15.00. (övrig dagtid - ring kommunens växel, 0414-81 90 00)
Avvikande öppettider förekommer vanligen dag före helgdag.
Tel: 0414-81 92 00

För frågor gällande specifika bygglovsfrågor:
Mån - fre kl. 10.00 - 12.00, Tfn: 0414-81 92 00

Fax: 0414-81 97 01

E-post: kontakt samhällsbyggnad


Bygglov

Det är viktigt att du som tänker bygga nytt eller bygga om tar kontakt med kommunen i god tid för att få reda på vilka bestämmelser som gäller och för att få goda råd. En del ärenden - till exempel sådana som flera myndigheter ska yttra sig över - kan nämligen ta lång tid.

För att hinna handlägga alla ärenden, har vi infört telefontider för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.


Tomter för småhus

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan anvisa byggnadsklara tomter för småhus. Byggklar tomtmark finns i de flesta tätorter inom kommunen.

Det finns även privata tomter på flera ställen i kommunen. För information, kontakta kommunens mäklare.