Arkitekturpris 2017

Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Lämna Ditt förslag till Arkitekturpris 2017! Förslaget ska lämnas in senast den 9 juni.

Simrishamns kommun värnar om byggnadskultur och miljö och ett arkitekturpris instiftades därför 1999. Följande objekt har premierats: Vitemölla Badhotell. Ragnarpers, Gärsnäs. Visningsträdgård, Kiviks Musteri. Skogshyddan, Kivik. Naturum, Stenshuvuds Nationalpark. Äppellunden, Brantevik. Ravlunda Bränneri. Buhres Fisk, Kivik. Gyllebo Slott. Verkstad, kv Otto Lars, Simrishamn. Baskemölla Ekoby. Flerbostadshus, kv Snödroppen, Simrishamn. Bostadshus, kv Laxen, Simrishamn. Smedja Volund, Älmhult. Vilhelmsbergs gård, Järrestad. Kiviks Hotell. Nordic Sea Winery, Simrishamn. OscarsHus, Kivik. Förra året premierades den Engelska Trädgården på Svabesholm. 

Nu efterlyser Simrishamns kommun förslag till objekt för år 2017. Arkitekturpriset är en plakett och ett diplom med prismotivering. 

Priset ska uppmärksamma en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter. Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten - en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten - en trädgårds- eller en park-anläggning. Även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan uppmärksammas. 

Det föreslagna objektet ska vara beläget i Simrishamns kommun och projektet ska vara genomfört under de senaste tio åren samt vara färdigställt. 

Förslag till utmärkelsen - Arkitekturpris 2017, lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 9 juni 2017. Besöksadress: Storgatan 22, expeditionstid måndag-fredag 9.00-15.00. Postadress: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. E-post: samhallsbyggnad@simrishamn.se.

Simrishamns kommun